Att visa det man inte kan se 2.0

installationer: Idégeneratorn, Hjärnan & Synapser

Våra installationer på våning 3 har utvecklats i ett nära samarbete mellan utvecklare, forskare och producenter från Visualiseringscenter C och projektteamet för MegaMind vid Tekniska museet i Stockholm med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

idégeneratorn

För att lösa problem behöver vi idéer! Först när många, olika idéer sprids och möter varandra kan vi hitta svar på svåra frågor. I Idégeneratorn vill vi samla in dina idéer och tankar om framtidens utmaningar. Du kan välja mellan olika frågor och det finns inga rätt och fel. Ditt svar blir till ett frö som växer upp på en blomma på idéängen. Svaren som visas kommer både från Visualiseringscentrets besökare och från besökare på Tekniska museet i Stockholm, där det också finns en generator.

Hjärnan

Rör vid en riktig hjärna och se hur den arbetar! I bilderna upptäcker du att olika delar jobbar när man till exempel spelar musik eller viftar på handen. Men också att olika delar samarbetar. Här finns texter som förklarar mer om vad som syns på bilderna och i skärmens vänstra hörn kan du se en film som förklarar hur det går till man skapar bilder av hjärnan med hjälp av en magnetkamera.

Synapser

Har du någon gång undrat hur det ser ut i din hjärna när du får en idé? En synaps är en kontakt mellan en nervcell och en annan cell. Synapserna gör att information och signaler kan åka blixtsnabbt genom din kropp, till och från hjärnan. Varje gång du tränar din hjärna och lär dig något nytt blir dina synapser starkare och du blir påhittigare och smartare. Här ser du hur det kan se ut!


UTSTÄLLNINGEN

Följ med på en resa in i den vetenskapliga bildens värld. Se hur visualisering gör det osynliga synligt inom en rad olika områden.

Bildens roll och betydelse för att förmedla kunskap har väckt stort intresse under de senaste årtiondena. Möjligheterna för att producera bilder, animeringar och datorproducerade miljöer har på kort tid fått stor betydelse för hur vi använder och uppfattar bilder - en förändring i vårt sätt att se.

Visualisering används för att analysera och samordna stora och informationsmängder. Det används för att simulera farliga experiment eller historiska tillfällen som på annat sätt skulle vara omöjligt att få se. Vi möter på visualiseringar i våra dagstidningar och tidskrifter, på TV, Internet och vetenskapsmässor. Men även i film, datorspel och i konstvärlden.

Utställningen - en hybrid mellan ett labb och exposé - är en naturlig plattform och utgångspunkt för alla som besöker Visualiseringscenter C.


BOKA EN GUIDE

Vad är visualisering för något och hur kan visualisering göra det osynliga synligt inom medicin, astronomi och statistik? Hur hänger utvecklingen av medicinsk forskning ihop med film- och dataspelsbranschen? Hur fungerar teknikerna som används inom visualiseringsforskningen idag? 
Lär dig mer om forskningen och verksamheten vid Visualiseringscenter C genom att boka en guidad visning i vår basutställning Att visa det man inte kan se 2.0.

Visningstiden är ca 45 min lång och kan med fördel bokas tillsammans med någon av våra filmer.