Att visa det man inte kan se 2.0

Följ med på en resa in i den vetenskapliga bildens värld. Se hur visualisering gör det osynliga synligt inom en rad olika områden.

Bildens roll och betydelse för att förmedla kunskap har väckt stort intresse under de senaste årtiondena. Möjligheterna för att producera bilder, animeringar och datorproducerade miljöer har på kort tid fått stor betydelse för hur vi använder och uppfattar bilder - en förändring i vårt sätt att se.

Visualisering används för att analysera och samordna stora och informationsmängder. Det används för att simulera farliga experiment eller historiska tillfällen som på annat sätt skulle vara omöjligt att få se. Vi möter på visualiseringar i våra dagstidningar och tidskrifter, på TV, Internet och vetenskapsmässor. Men även i film, datorspel och i konstvärlden.

Utställningen - en hybrid mellan ett labb och exposé - är en naturlig plattform och utgångspunkt för alla som besöker Visualiseringscenter C.


BOKA EN GUIDE

Vad är visualisering för något och hur kan visualisering göra det osynliga synligt inom medicin, astronomi och statistik? Hur hänger utvecklingen av medicinsk forskning ihop med film- och dataspelsbranschen? Hur fungerar teknikerna som används inom visualiseringsforskningen idag? 
Lär dig mer om forskningen och verksamheten vid Visualiseringscenter C genom att boka en guidad visning i vår basutställning Att visa det man inte kan se 2.0.

Visningstiden är ca 45 min lång och kan med fördel bokas tillsammans med någon av våra domföreställningar.