Beyond the Lab: Revolution of DIY Science

UTSTÄLLNINGEN VISAS FRAM TILL OCH MED 12 MARS 2017.

Dyra labb och maskiner gör inte en sann forskare. I utställningen Beyond the Lab berättas sju anmärkningsvärda historier om människor som gör vetenskaplig forskning öppen för alla att delta i. De har flyttat forskningen från professionella labb till folks hem, verkstäder och bakgårdar.

DIY står för ‘Do It Yourself’ och betyder forskning och innovation på eget initiativ. Egenledd forskning med andra ord. Ett växande antal "gör-det-själv” forskare runt om i världen är idag engagerade i projekt där de experimenterar och uppfinner både för sin egen och andras skull. Utrustade med billig, begagnad och hemmabyggd utrustning, samt appar och gemensamma nätverk, utmanar dessa pionjärer våra idéer om vem en forskare är och hur vetenskaplig forskning kommer att se ut i framtiden.

I utställningen får vi se prototyper av dessa uppfinningar och ta del av hur de har utvecklats:

  • Från Pieter van Boheemen allmänna labb i Amsterdam presenteras hemmagjord utrustning av återvunnet material. 
  • Bethan Wolfenden och Philipp Boeing presenterar sitt portabla Bento Lab och ger exempel på hur denna har hjälpt forskare över hela världen. 
  • På webbplatsen Patient Innovation delar människor som drabbats av sjukdomar och deras anhöriga sina egna lösningar och innovationer för att göra livet enklare. 
  • Sara Riggare har uppfunnit flera nya produkter för egenvård av Parkinsons. 
  • Tim Omer kan med sin uppfinning Nightscout följa och behandla sin diabetes, via sin smartphone. 
  • Doreen Walthers förening Mosquito Alert kartlägger spridningen av olika myggarter, och vilka potentiella smittor dessa för med sig. 
  • Shazia Ali-Webber har uppfunnit Buggy Air-sensorn, för att mäta luftkvalitén på Londons gator och kartlägga de värsta områdena. Hennes organisation I Like Clean Air sprider medvetenhet om det växande problemet.

I utställningen presenteras även tre artistiska verk, som visar framtida möjligheter för den egenledda forskning.


Beyond the Lab är en vandringsutställning producerad av Sparks (EU-projekt). Läs mer 
I samband med utställningen arrangeras bl.a. Reversed Science Cafés och Science Espressos på Visualiseringscenter.