15/10 Digital@Idag 2021 - Tema: Making Magic

Visas: 
15 okt 2021

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. Initiativtagare är Forum för Omställning, (FfO), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige, (LO), Myndigheten för digital förvaltning, (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens servicecenter.


PROGRAM 2021

Under en fullspäckad timme kommer Visualiseringscenter djupdyka ner i temat specialeffekter i film. Tillsammans med skaparna av vår egenproducerade domföreställning Making Magic 3D samt det lokalt placerade, men nationellt kända, filmkollektivet Crazy Pictures, besvarar vi alla tänkbara funderingar kring digital magi.

Vi kikar också in i vår pedagogiska verksamhet där elever själva testar på att vara animerare/filmskapare för en dag.

Den 15 oktober lanserar vi en film här på hemsidan som är en del av det nationella programmet för Digital@Idag. Mer info kommer inom kort.