Plats: Cnema, Kungsgatan 56 Norrköping

Antal kursdagar: Tre halvdagar, varav en gemensam avslutnings-halvdag.

Kurstillfällen: tisdag förmiddag, onsdag eftermiddag eller torsdag eftermiddag under veckorna 41, 42 och 43

Önskemål om veckodag lämnas vid anmälan. (Observera att det inte är säkert att du får just den veckodag som du önskat). Besked om du antagits och till vilket kurstillfälle meddelas senast under vecka 38

Målgrupp: Pedagoger och fritidsledare i årskurs 1-9. Övriga kan delta i mån av plats.

Förkunskap: Grundläggande datorkunskaper.

Intyg: Efter genomförd fortbildning utfärdas ett kursintyg. För att erhålla intyg krävs ett aktivt

deltagande i kursen.

Kostnad: 770 :- (Fika ingår i kursen).

Kursinnehåll:

Utbildningen sker under två handledarledda halvdagar på Cnema i Norrköping samt en reflektions- och avslutningsdag. Deltagarna delas in i grupper om 10 personer. Grupperna kommer att få prova på att göra film i chromebooks då vi vet att detta efterfrågas i skolorna. Parallellt med det praktiska arbetet diskuteras även hur filmskapandet kan omsättas till en lärandemiljö utifrån Lgr 11. Stor vikt läggs vid gemensamma diskussioner utifrån teori och erfarenheter från de praktiska övningarna. Kursen kommer att innehålla uppgifter som skall tillämpas i klassrummet vilket kan innebära arbete utanför ordinarie kursdagar.

Kursens olika delar:

Den rörliga bildens språk - Inspelning av bild, ljud och animation - Redigering av bild och ljud (i chromebooks)

Analys av den rörliga bildens berättartekniker - Hur skapande av film kan användas i klassrummet utifrån Lgr 11, lärarens behov och dennes vardag.

Sista anmälningsdag: 13/9 2019 OBS. Begränsat antal platser!