Lediga tjänster

VD SÖKES till verksamhet i världsklass!

Visualiseringscenter C är ett konsortium som består av Norrköping Visualisering AB, Cnema, C-Research Linköpings Universitet, Norrköping Science Park och RISE C-Studio. Centret är en mötesplats kring visualisering för forskning, näringsliv, allmänhet och skola. Utgångspunkten ligger i den visualiseringsforskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Norrköping Visualisering AB ingår samtidigt i Norrköping kommuns bolagskoncern. Bolaget bedriver science center och publik verksamhet med utställningar, program i centrets domteater och Virtual Reality arena, konferenslokaler, restaurang och butik. Den publika verksamheten gästas årligen av totalt ca. 150 000 besökare och har som huvuduppdrag att främja kunskap om och intresse för naturvetenskapliga ämnen, teknik och film, bland allmänheten och med särskilt fokus på barn och ungdomar. Science centret har en utåtriktad roll för hela konsortiet och utgör ”skyltfönstret” för den omfattande forsknings- och utvecklingsverksamheten inom Visualiseringscenter C.

Visualiseringscenter har uppmärksammats globalt som en av världens främsta verksamheter inom visualiseringsforskning. Science centret har brutit ny mark i hur man kan kommunicera forskning och presentera naturvetenskap på ett visuellt och lättillgängligt och förståeligt sätt, som skapar positiva bestående intryck för barn och ungdomar och givetvis även för vuxna. Här bedrivs även högtstående internationell forskning, ofta i samverkan med andra intressenter nationellt och internationellt. Den akademiska miljön med forskning och samverkan är hela tiden närvarande och central i verksamheten.

Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och befolkningstillväxten är stark. Visualiseringscenter C ligger i hjärtat av industrilandskapet som genomgått och symboliserar den spännande omvandlingen i Norrköping. Idag är industrilandskapet en kreativ och levande mötesplats för näringsliv, forskning, utbildning, kultur och nöje.      

VD rollen

Norrköping Visualisering AB (NVAB) är ett kommunägt bolag och driver den publika delen inom Visualiseringscenter C, som är ett konsortium med Linköpings universitet, Norrköpings kommun och RISE som huvudmän. Som VD rapporterar du till styrelsen för NVAB och dess ordförande. Samtidigt rapporterar VD till direktören för Visualiseringscenter konsortiet och representerar den publika verksamheten i Visualiseringscenters ledningsråd, i vilket också ledare för övriga verksamheter inom konsortiet deltar.

Som VD är du en garant för den täta kopplingen med centrets olika verksamheter och deltar i den omfattande samverkan med kommun och näringsliv som konsortiet bedriver. Den akademiska miljön med forskning och samverkan är hela tiden närvarande och VD säkrar den nära kopplingen mellan forskning, utveckling, näringsliv och allmänhet.

Idén bakom centrets publika verksamhet bygger i första hand på att man fysiskt besöker Visualiseringscenter för att där uppleva och upptäcka. Genom domteatern och de övriga exponeringarna i Norrköping finns därmed en attraktion som har förutsättningar att locka besök från när och fjärran, ett givet utflyktsmål för en familj, skolklass, universitet, företagsevent eller liknande. Här finns enligt expertisen en av världens främsta domteatrar.

Som VD förväntas du ytterligare förstärka kännedomen om de fantastiska upplevelser som science centret inom Visualiseringscenter har att erbjuda. En ambition är naturligtvis att öka antalet besökare och att öka intresset för naturvetenskap. För Norrköping och regionen är det av stort intresse att ha attraktioner som är kända och lockar besökare från när och fjärran. Som VD förväntas du också bidra till att ytterligare stärka kopplingen mellan forskning och intresseväckande exponering av forskning och forskningsresultat. Genom att locka publik att ta del av forskning når vetenskapliga rön ut till allmänheten i högre grad, gör det mer lättillgängligt och förståeligt och kan därmed inspirera till att öka intresset för forskning genom val av utbildning eller ekonomiskt stöd till vetenskaplig forskning.

För att exponera vetenskap på önskat och innovativt sätt, behövs tekniska hjälpmedel av yppersta uppfinningsrikedom och finess. Det är av vikt att du som VD har intresse och engagemang i hur detta ska kunna ske, även om ansvaret för avancerad teknisk infrastruktur i hög grad ligger på Linköpings universitet idag.

Totalt har Norrköping Visualisering ca 20 anställda och hela Visualiseringscenter konsortiet ca 150 anställda. Alla hjälps åt med engagemang och skicklighet för att driva och utveckla verksamheten i önskvärd riktning. Som VD behöver du med modernt och inspirerande ledarskap närvara och utveckla organisationen och dess medarbetare, vara en lagledare som skapa delaktighet och laganda. VDs ledarskap behövs även i externa sammanhang där engagemang och initiativ är viktiga för att utveckla befintliga och nya samarbeten och samverkan.

Vem söker vi

Vi söker dig som passar in på så många som möjligt av nedanstående önskemål;

- Du har erfarenhet av och intresse för visualisering, i detta fall åskådliggörande av vetenskaplig forskning och innovation anpassat för människans synsinnen. Sannolikt har du därmed erfarenhet av publik verksamhet för visualisering av vetenskap, exempelvis från museum och/eller science center.

- Du har erfarenhet av att ingå i företagsledning/verksamhetsledning och vara uppskattad chef med ansvar för personal och budget.

- Du har förståelse för och erfarenhet av utbildning och forskning inom den akademiska världen.

- Du har förståelse för och erfarenhet av marknadsföring.

- Du har förståelse för och någon erfarenhet av både offentlig verksamhet och näringsliv.

- Du har erfarenhet av pedagogik och undervisning och omfattande erfarenhet av vetenskapskommunikation.

Du förväntas;

- Vara idérik och framgångsrik i att marknadsföra verksamheten och öka besöksmängden, även öka kvalité och renommé i utbud och omnämnanden. Ha förståelse för vikten av att intressera fler för ny teknik och naturvetenskap och pedagogiska aspekter av detta.

- Bidra till verksamhetens utveckling genom både strategiskt och operativt ledarskap. Ha förmåga att utveckla affärsstrategier och se helheter men samtidigt ha många bollar i luften och se till att den dagliga driften fungerar. Vara samarbetsinriktad och konstruktiv i att nå gemensamma mål i samverkan med andra.

- Vara en intresserad och engagerad ledare, känd som en lagledare som skapar delaktighet och laganda.

- Ha har god presentationsförmåga i tal och skrift (svenska och engelska) och har ett upparbetat nätverk i forskningsvärlden

För att visa intresse och för mer information

Kontakta gärna vår rekryteringskonsult på Compass, Bo Bengtsson + 46 709 713 550 bo.bengtsson@compass.se och/eller Visualiseringscenters direktör, Professor Anders Ynnerman + 46 705 566 638 anders.ynnerman@liu.se och/eller Norrköping Visualisering AB styrelseordförande Teresa Carvalho + 46 725 384 229.

ANSÖK NU senast 7 juli 2021

Välkommen med ditt intresse!


OM VISUALISERINGSCENTER
Norrköping Visualisering AB bedriver den publika Science center-verksamheten vid Visualiseringscenter C i Norrköping. Visualiseringscenter C är ett konsortium bestående av Norrköping Visualisering AB, Cnema, C-Research Linköpings Universitet, Norrköping Science Park och RISE Interactive C-Studio. Läs mer om Visualiseringscenter HÄR.


Inför rekryteringsarbetet har Norrköping Visualisering AB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.
Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare och rekryteringsleverantörer i samband med rekryteringen till denna tjänst.