Ny labbmiljö

En unik satsning på visualiseringslabb

Visualiseringscenter C planerar att öppna ett visualiseringslabb under 2022 med stöd av Stig Wadströms stiftelse. Tanken är att labbet ytterligare ska synliggöra den forskning som bedrivs på Visualiseringscenter. Här tillgängliggörs ännu mer pågående forskning för besökare, på nya interaktiva sätt. Denna unika läromiljö är tänkt att ta tillvara på nya pedagogiska möjligheter i takt med teknisk utveckling och ger chans att analysera större datamängder.

Visualiseringslabbet har sin utgångspunkt i den världsledande forskning inom visualisering som bedrivs vid Visualiseringscenter C och Linköpings universitet.

En plats att utforska

I det nya visualiseringslabbet kommer besökare själva kunna utforska och analysera världen med hjälp av olika visualiseringsdata – Närmare visualiseringsforskningen än så här kommer man inte. I Labben kommer man kunna se det som annars skulle vara dolt för oss och skapa förståelse för skeenden, komplexa sammanhang och olika fenomen.

Vetenskaplig visualisering är en enorm möjlighet att göra komplex forskning tillgänglig för alla.

I samarbete med Universeum

Utvecklingen av systerlabbet på Visualiseringscenter C sker i nära samverkan med Universeum i Göteborg. 

Tack vare det unika samarbetet kan människor får tillgång till vetenskaplig data med hjälp av den allra senaste visualiseringstekniken.

Tillsammans bryter vi ny mark, trampar upp nya stigar på vägen mot ökad kunskap och stärkt innovationsförmåga inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Med labben på Visualiseringscenter C och på Universeum i Göteborg skapas förutsättningar för långsiktig samverkan, gemensam utveckling, synergier och utbyte.

Tillsammans ska vi:

  • öka intresset för utbildning inom naturvetenskap och teknik genom koppling till breda vetenskapsfält.
  • stärka lärarkompetensen och öka måluppfyllelsen i hela utbildningskedjan.
  • bidra till folkbildningen, till exempel genom att öka förståelsen för den nya tekniken och minska det digitala utanförskapet.
  • skapa goda förutsättningar för innovation och en hållbar samhällsutveckling.