Workshop - Robot- och sensorprogrammering

Robot- och sensorprogrammering, åk 7 - gymnasium

Många av våra moderna robotar måste kunna reagera på sin omgivning. Med hjälp av enkla sensorer kan de anpassa sig efter allt från temperatur eller ljud till avstånd eller luftens sammansättning. I denna workshop kommer du att kunna testa att programmera en robot för att anpassa sig efter avstånd, ljud eller ljus. Workshoppen kräver inga förkunskaper, men kan anpassas för att passa olika kunskapsnivåer.

- Workshopen pågår i 2 timmar och inleds med en introduktion på ca 30 minuter. 
- Mitt i workshopen ges utrymme för en paus då frukt serveras.
- Max 30 personer per workshop.

Pris: 5 000 kr

Tillbaka