Temavisningar

Hjärnan
Att förstå att hjärnan är en av de största vetenskapliga utmaningarna någonsin. Hjärnan – med sina 80 miljarder nervceller – är vår i särklass mest avancerade organ och spelar en enorm roll för oss människor. Här spelar visualiseringen en stor roll, och här på centret har vi världsunika möjligheter att dela med oss av detta till våra besökare.

I vårt skolprogram om hjärnan använder vi oss av visualiseringsteknik för att undersöka hjärnans form och funktion. Vi undersöker också hur vi med hjälp av hjärnan, tillsammans med våra sinnen kan förse oss med den information och förståelse som behövs för att vi ska klara av att leva våra liv.

Skolprogrammet Hjärnkoll tar drygt 1 timma och innehåller:
- En interaktiv domföreställning med hjärnan i fokus.
- En guidad tur i våra utställningar med fokus på hjärnan och medicins visualisering.
- Lärarmaterial att använda i undervisningen, antingen före eller efter besöket.
Pris: 700 kr per skolklass + 65 kr per elev för domföreställningen.

Hållbar utveckling
Att utveckla ett hållbart samhälle är inte något enkelt arbete. Att hitta en balans mellan vår miljö, våra livsvillkor och den ekonomiska utvecklingen i världen kräver mycket av oss. För att nå dit måste vi skaffa oss så mycket kunskap som möjligt, och här spelar visualiseringen en stor roll. I vårt skolprogram om hållbar utveckling tar vi en titt på hållbar stadsutveckling och kommunikation, men också hur våra livsval påverkar samhället i stort. Vi undersöker också vattnets roll för en hållbar utveckling.

Skolprogrammet Hållbar utveckling tar ca 1,5 timma och innehåller:
- En valbar film: Life of Trees (F-åk3), Under Ytan (åk4-åk6), En varmare värld (Åk7 – Gymn).
- En guidad tur i våra utställningar med fokus på hållbar utveckling. Visningen anpassas till gruppens ålder och intresse.
- Lärarmaterial att använda i undervisningen, antingen före eller efter besöket.
Pris: 700 kr per skolklass + 65 kr per elev för domföreställningen.

Visualiseringsteknik
Vårt synsinne har alltid haft en stor betydelse för vårt sätt att förstå och organisera världen omkring oss. I takt med att möjligheterna att producera digitala bilder har intresset för både tekniken bakom och förståelse för bilderna ökat. Med hjälp av visualisering kan vi idag synliggöra det annars osynliga, vi kan använda oss av ljusalgoritmer för att producera hyperrealistiska representationer av verkligheten och analysera enormt stora datamängder. Visualiseringen är idag ett verktyg för forskning och lärande, men är också en del av vår vardag.

I vår visning av ut ställningen får du titta närmare på en del av de installationer som står i våra utställningar. Utställningens innehåll och kunskapsnivå anpassas till gruppens intresse, men kan också utformas som en allmän utställning kring vad vi arbetar med på centret samt teknikutvecklingens roll för dagens samhälle.

Visningen tar ca 45 minuter. Kombinera gärna visningen med att besöka någon av våra domfilmer!
Pris: 700 kr per skolklass (tillval – film: 65 kr per elev).

Kosmos 3D
Domföreställningen Kosmos 3D är en helt unik och interaktiv domföreställning som låter dig upptäcka universum utifrån dina förutsättningar och frågeställningar. Med hjälp av en kunnig presentatör tas du med på en tur i universum, där allt från våra livsvillkor på jorden till universums utveckling kan belysas. I domföreställningen Kosmos 3D är publikkontakten viktig. Interaktiviteten i föreställningen gör att du kan påverka visningens innehåll och berättelse. Du kan också, tillsammans med centrets pedagoger utarbeta en egen tematik som passar just din verksamhet.

Skolprogrammet Kosmos 3D tar ca 45 minuter och innehåller:
- En interaktiv domföreställning.
Pris: 65 kr per elev

Tillbaka