Under ytan

En undervattensexpedition som avslöjar Östersjöns hemligheter

Under ytan är en domfilm som Visualiseringscenter har producerat tillsammans med Sjöfartsverket. Vi får följa med under ytan ner i Östersjön och se vad som döljer sig i vårt innanhav. Baserat på de mätningar och undersökningar som Sjöfartsverket gjort kan vi nu mer detaljerat än någonsin se hur Östersjöns botten ser ut - bland annat visar vi vrak, minor, miljöförstöring och hur dagens mätmetoder används för att kartlägga botten.


Vänligen se aktuellt FILMprogram via vår bokningssida.