Urban Vision

Vad är en stad? Är det byggnader och vägar? Eller är det vi människor som bor i staden, vår historia, våra minnen och förväntningar? Stadsutveckling handlar om att ta hänsyn till allt det som är viktigt för oss, nu och i framtiden.

Med hjälp av visualiseringsteknik vill Visualiseringscenter tillsammans med Norrköpings kommun presentera vad som är på gång i staden, vad som kommer att byggas och vilka visionerna för framtiden är. Utforska planerna för Norrköping och lär er mer om stadsplanering. Urban Vision en plats där ni kan utbyta idéer om hur staden som vi alla är en del av, ska komma att se ut och fungera i framtiden.

Ta exempelvis del av Norrköpings största och mest komplexa stadsuvecklingsprojekt - byggnationen av Ostlänken. Urban Vision är en utställning och en mötesplats kring stadsutvecklingsfrågor som baseras på ett samarbete mellan Interactive Institute Swedish ICT, Stadsbyggnadskontoret i Norrköping, Hyresbostäder och Visualiseringscenter C.