Wadströms Exploranation Laboratory

Välkommen till ett unikt labb som överskrider gränser - vi kallar det för Exploranation. I labbet används forskningsvisualisering för att göra nya upptäckter (exploration) och för att förklara forskningsresultat (explanation). Därav namnet Exploranation. Här får du som besökare själv arbeta med samma data forskarna använder och utforska världen, utifrån temat klimat och hållbarhet.

I Wadströms Exploranation Laboratory finns en öppen yta med installationer samt bokningsbara workshopytor, Virtual Production Studio och haptiklabb för skolor och event. Visualiseringsforskningen här på Visualiseringscenter C handlar till stor del om att utveckla metoder för att visualisera komplexa informationsmängder, men också om hur vi kan interagera med och undersöka data, och hur visualisering kan användas för undervisning och kommunikation. På så sätt är Wadströms Exploranation Laboratory en plats där konceptet för morgondagens pedagogik och växer fram, i samarbete med våra besökare. Vi vill väcka nyfikenhet, men också en djupare förståelse och ett levande intresse för tekniska och naturvetenskapliga ämnen. 

Labbet grundar sig i den visualiseringsforskning som bedrivs vid Visualiseringscenter C och Linköpings universitet. Labbmiljön har möjliggjorts tack vare en generös donation från Stig Wadströms Stiftelse. Noss Foundation och Swedbanks stiftelse för vetenskaplig forskning har donerat medel för att utveckla delar av innehållet. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse finansierar under tio år en gästprofessur i Visual Science Communication och Exploranation vid Linköpings universitet. Delar av innehållet i labbmiljön har utvecklats i samarbete med Universeum, med stöd av Sten A Olssons stiftelse.