Wisdome

Hur kan visualiseringar hjälpa oss att upptäcka universum, skapa digitala verkligheter eller resa in i det allra minsta? Visualiseringscenter är mitt uppe i ett spännande nationellt projekt - "Wisdome projektet" med syfte att utforska just detta. I utställningen WISDOME kan du lära dig mer om projektet, dess bakgrund och vad som gör det till en unik satsning i världsklass. Här får du veta mer om de olika produktionerna och hur de kan hjälpa oss att förstå världen omkring oss på ett helt nytt sätt. Innehållet i utställningen har skapats av Visualiseringscenter C inom Wisdome-projektet, med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Syftet med utställningen är att skapa ett intresse och förståelse för visualisering samt ge en introduktion och språngbräda till Visualiseringscenters övriga installationer och utställningar.  

Utgångspunkten i utställningen är den världsledande visualiseringsforskning som bedrivs vid Linköpings universitetet.