Decode the Code

Vad är en polygon, voxel, algoritm, shader och sonifiering för något? Och hur skapas datorgrafik till filmer och TV-spel? Visualiseringsteknik kan upplevas som komplext och svårt. I utställningen Decode the Code vänds perspektivet. Här uppmanas besökaren att på ett lekfullt sätt utforska och upptäcka hur datorgrafik och visualiseringar skapas, hur koden ser ut och vilka matematiska principer den härstammar ifrån. Men också varför vi har behov av det som verktyg. 

Syftet med utställningen är att skapa ett intresse och förståelse för visualisering samt ge en introduktion och språngbräda till Visualiseringscenters övriga installationer och utställningar.  

Utgångspunkten i utställningen är den världsledande visualiseringsforskning som bedrivs vid Linköpings universitetet. 


Utställningen är producerad av Visualiseringscenter C med stöd från Visual Sweden.