Verksamhetsrapport 2010-2020

Norrköpings Visualiseringscenter C har funnits sedan 27 maj 2010. Denna publikation är ett delbokslut över vad som uppnåtts sedan invigningen, men blickar också framåt och berättar hur centret ska fortsätta vara ett nav för svensk visualisering i många år framöver. Centret är med sin unika kombination av verksamheter en förebild för andra satsningar – både nationellt och internationellt.

I den här verksamhetsrapporten görs nedslag i verksamheten som åstadkommits och ger exempel på centrets effekter för Norrköping, Sverige och världen. Den komplexa organisationen bakom centret, som innehåller allt mellan avancerad forskning, företagssamverkan och vetenskapskommunikation, beskrivs och förklaras. Det som åstadkommits i termer av forskning, utveckling, installationer, filmer, besök, företagsbildningar och samverkan beskrivs också i denna publikation. Utvecklingen av visualiseringsområdet och angränsande områden går med expressfart. Norrköpings Visualiseringscenter C har sedan start positionerat sig som en av de ledande platserna i världen inom området och banar väg för nya former av visuell kommunikation och samverkan.


Verksamhetsrapport för åren 2010-2020 i bokform.

Fil:
Verksamhetsrapport 2010-2020 (PDF)
 

Tillbaka