Jonas Unger och Anders Ynnerman.

Anders Ynnerman och Jonas Unger tilldelas Chester Carlsons forskningspris

Forskarna Anders Ynnerman och Jonas Unger, tilldelas Chester Carlsons forskningspris på 50 000 kronor vardera, för sin forskning inom visualisering och datorgrafik. Priset har delats ut sedan 1985 och ska främja den vetenskapliga forskningen inom området informationsvetenskap.

– Årets mottagare av Chester Carlsons forskningspris har utvecklat världsledande metoder för att visualisera stora och komplexa data på ett häpnadsväckande sätt. Tekniken har bidragit till såväl stöd för akademisk forskning och industriella tillämpningar, men även spelat en stor roll för framtidens vetenskapskommunikation och lärande. Ett välkänt exempel är det virtuella obduktionsbordet som används inom medicinsk praktik och utbildning, men också för besökare vid museum och science centers, säger Lars-Erik Eriksson IVA-ledamot och ordförande för stiftelsen IVAs, Fond för forskning i informationsvetenskap.

Motiveringar

Anders Ynnerman prisas för att framgångsrikt etablerat Visualiseringscenter C där han har skapat en framstående forskargrupp och främjat samarbete och innovation samt en publik arena med 200 000 besökare året. Anders tidiga insikt i vikten av visualisering av stora datamängder har stärkt förståelsen och tillämpningen av visualisering som en central metod för tolkning och nytta av data. Centret har resulterat i en unik sammanhållen kedja av kompetens inom visualisering, från grundforskning till praktiska tillämpningar. Anders leder nu projektet WISDOME som etablerar Visualiseringsdomer över hela landet.

Jonas Unger prisas för att ha etablerat flera företag inom beräkningsmässig bildbehandling, med fokus på områden som sensorsimulering, syntetisk data och fotorealistisk bildsyntes. Jonas entreprenörskap har inte bara resulterat i användbara lösningar för autonoma fordonsapplikationer och robotnavigation, utan även genom att dela sina resultat som öppen källkod, har han inspirerat andra forskare och innovatörer att dra nytta av hans arbete och driva fram ytterligare innovationer.

Årets pris delas ut tisdagen den 21 september kl. 17.30-18.30 vid ett seminarium – läs mer och anmäl dig här.

Fakta om årets pristagare

Anders Ynnerman, född 1963, är IVA-ledamot, visualiseringsforskare och professor, verksam vid bland annat Linköpings universitet i Norrköping. Anders är också programdirektör för det nationella forskningsprogrammet WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program).

Jonas Unger, född 1978, är forskningsledare inom datorgrafik och bildbehandling samt professor verksam vid bland annat Linköpings universitet i Norrköping.

Fakta om Chester Carlsons forskningspris

Priset förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Stiftelsen IVAs, Fond för forskning i informationsvetenskap och delas ut sedan 1985. Priset delas ut till personer, institutioner eller organisationer för forsknings- eller utvecklingsarbete inom området informationsvetenskap för att främja den vetenskapliga forskningen inom detta område.

Svenskättlingen Chester Carlson utgick på sin tid i ett då känt problem, behovet av att göra kopior. Han sökte enträget tekniker för att lösa problemet och efter ihärdigt litteratursökande och experimenterande fann han vad han sökte och som entreprenör startade han Xerox (tidigare The Haloid Photographic Company som grundades år 1906).

Pristagare utses av styrelsen för stiftelsen IVAs, Fond för forskning i informationsvetenskap, vartannat år eller så ofta stiftelsens avkastning tillåter. Priset delas ut till forskare, gärna disputerade sedan några år. God entreprenörsanda är också ett urvalskriterium. Ledamöter i styrelsen är: Lars-Erik Eriksson (ordförande), Gösta Lemne, Amy Loutfi och Robin Teigland.

Urval av tidigare pristagare: Adam Dunkels, Swedish Institute of Computer Science, Albert Mihranyan, Uppsala universitet, Rüdiger Lincke, Linnéuniversitetet, Carina Höglund, Linköpings universitet, Shahrouz Yousefi, Linnéuniversitetet, Peter Hedström, Kungliga Tekniska högskolan, Ali Ghodsi, University of California.

Presskontakt och tillgänglighet för intervju

Anders Ynnerman
anders.ynnerman@liu.se, 070-556 66 38

Jonas Unger
jonas.unger@liu.se, 011-36 34 36

Amanda Lagerqvist, Marknads- & Kommunikationsansvarig Visualiseringscenter C
amanda.lagerqvist@visualiseringscenter.se, 076-762 03 79

Continue reading

25 June 2024

Summer at the Visualization Center C

Land on Mars, walk with dinosaurs, see what hides inside...

Read more
Person i rymddräkt i farokost
10 June 2024

Marcus Wandt Visits Wisdome Norrköping

On May 30th, Visualization Center C takes Marcus Wandt back...

Read more
Next gen media NKPG 2024
6 May 2024

Techvärldens front inspirerar Norrköping under Next Gen Media

Tisdagen den 7 maj ordnas Next Gen Media NKPG -...

Read more