Strömmen och C:s byggnad en stormig dag

Vattenläckage på grund av höga vattennivåer

Under kvällen den 5 februari inträffade en incident med vattenläckage genom fasaden på bottenvåningen av Visualiseringscenter C. Grundorsaken till läckaget är vattennivåerna i Motala ström, som för närvarande är högre än på många år.

Under kvällen och natten har räddningstjänst och fastighetsägare arbetat för att akut åtgärda skador samt riskminimera omfattning. Läget bedöms stabiliserat men det kommer behövas en rad åtgärder och fortsatt arbete med sanering, återställande och långsiktigt förebyggande.

Skadorna har endast påverkat bottenplanet i centret. Detta gör att vi tacksamt kan hålla centret öppet på ordinarie tider och tillgänglighet – med undantag från specifika delar av våningsplanet där kapprum, matsäcksrum och del av serviceutrymme spärrats av.

Uppföljningsåtgärder och fortsatt beredskap gäller under de kommande dygnen.

Vi sänder ett stort tack till Räddningstjänst Östergötland, och alla som hjälpt oss det här dygnet.

Vi uppdaterar löpande våra sociala medier och vår hemsida med aktuell information.

Kontakt och möjlighet till intervju

Lisa Lindgren, VD Norrköping Visualisering AB
lisa.lindgren@visualiseringscenter.se
+46 (0)11– 15 63 10

Continue reading

25 June 2024

Summer at the Visualization Center C

Land on Mars, walk with dinosaurs, see what hides inside...

Read more
Person i rymddräkt i farokost
10 June 2024

Marcus Wandt Visits Wisdome Norrköping

On May 30th, Visualization Center C takes Marcus Wandt back...

Read more
Next gen media NKPG 2024
6 May 2024

Techvärldens front inspirerar Norrköping under Next Gen Media

Tisdagen den 7 maj ordnas Next Gen Media NKPG -...

Read more