Partnerskap

Vi är måna om att hålla hög kvalitet och aktualitet i allt vi gör på Visualiseringscenter C – från forskning till innehåll i Wisdome och våra labb- och lärmiljöer. Vi är väldigt stolta och tacksamma för våra viktiga partnersamarbeten som gör det möjligt. 

Norrköpings industrilandskap

Våra partnerskap

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Swedbank/Sparbanksstiftelsen Alfa

Stiftelsen Landshövding Per Eckerbergs fond

Norrköpings kommun

Linköpings universitet

RISE Research Institutes of Sweden

SMHI

Sjöfartsverket

Luftfartsverket

Lundbergs Fastigheter

Stig Wadströms Stiftelse

Sten A Olssons Stiftelse

Marcus och Amalia Wallenbergs Stiftelse

Visual Sweden

Stiftelsen för Strategisk Forskning

ESERO Sverige

NVIDIA

NASA

Långsiktiga partnerskap

Utvecklingen på visualiseringsområdet, och angränsande områden, går med expressfart. Norrköpings Visualiseringscenter C har positionerat sig som en av de ledande platserna i världen för visualisering, och banar väg för nya former av visuell kommunikation och samverkan.

Allt vi har åstadkommit i form av forskning, utveckling, installationer, filmer, besök, nya företag och samverkan har grundat sig i olika former av samarbeten och partnerskap.

Kontakta oss om du har idéer eller vill utforska hur vi tillsammans kan utveckla samarbete.

Vill du veta mer om partnerskap?

Porträtt av en kvinna med håret uppsatt i en hästsvans
VD Norrköping Visualisering AB

Lisa Lindgren

lisa.lindgren@visualiseringscenter.se

011-15 63 10

Porträtt av man med skjorta och kostym
Konsortiedirektör

Anders Ynnerman

anders.ynnerman@liu.se

011-36 33 09