Wisdome Home of Wisdome

Home of Wisdome

Wisdome är en unik satsning på visualisering av vetenskap. Med bas och ursprung i Norrköping samarbetar Sveriges fem ledande science centers och flera av världens främsta forskare inom visualisering.

Visualiserad vetenskap för alla

Vår domteater och våra labb- och lärmiljöer i Norrköpings industrilandskap var länge unika. Genom Wisdomeprojektet har vi kunnat sprida tekniken och kunskaperna till övriga ledande science center i Sverige.

Med grunden i den världsledande forskning som bedrivs på Visualiseringscenter C, och med bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, har vi kunnat skapa upplevelser och göra komplex forskning tillgänglig på fler platser. Wisdome gör det osynliga synligt, och tar oss med till platser som annars är omöjliga att besöka.

Nu finns Wisdomes domteatrar i fem städer, med Wisdome Norrköping som moderskepp.

Wisdome i Sverige

Besök gärna någon av våra systerdomer runtom i landet.

Wisdome Production

På Visualiseringscenter C produceras Wisdomes domföreställningar. Prisbelönta produktioner som inte bara visas på alla Wisdome-arenor i Sverige, utan i hela världen.