Hand som rör vid en stor karta

Visual City

I den nya labb- och lärmiljön Visual City kan du undersöka hur AI och stadsutveckling hör ihop.

Möt Norrköpings digitala tvilling

Norrköpings digitala tvilling kan nu upplevas och utforskas på Visualiseringscenter C genom en tredimensionell karta – antingen i domteatern, på touchskärm eller som fysisk 3D-modell. Detta skapar möjligheter att upptäcka staden på helt nya sätt.

Syftet med projektet var att ta fram en plattform och metodik för att skapa digitala tvillingar av städer, med Norrköping som första stad. Med AI och den senaste forskningen inom visualisering och bildanalys kan vi automatisera den idag väldigt arbetskrävande processen med att göra kartor och klassificera innehåll i kartor. 

–  Den digitala tvillingen öppnar upp för nya tankesätt genom att visualisera stora informationsmängder och gör det begripligt för ögat på ett pedagogiskt och kommunikativt sätt. Det blir enklare att förstå komplexa frågor inom samhällsbyggnadsprocessen, till exempel hur havsnivåhöjningar, klimatförändringar och buller påverkar vår stad. Vi kommer också att kunna simulera olika alternativ som ett stöd i beslutsprocesser, säger Anna Selander, kommundirektör i Norrköpings kommun och VD Rådhus AB. 

Med AI som stöd

Med hjälp av AI och djupinlärning kan städer till stora delar karteras automatiskt. Kommuner kommer inte behöva lägga kraft på tidsödande arbete att manuellt kartera hela sin markanvändningskarta, utan kan överlåta grovjobbet till AI-modellen som genererar allt från träd till husmodeller eller cirkulationsplatser.
 
Etableringen av digitala tvillingar av städer möjliggör användandet av digitala testbäddar som metodik. Möjligheten att analysera, simulera och optimera scenarier digitalt innan de byggs eller omsätts i den fysiska verkligheten är resurseffektivt, både ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

– De metoder vi tagit fram har visat sig ha stor potential när det kommer till att effektivisera arbetet inom kartering, det möjliggör en stor effektivisering i arbetsprocessen för alla Sveriges kommuner. Det låser också upp möjligheter att göra dataanalyser som tidigare inte varit möjliga på grund av resursbrist. Här kan vi även tillföra värden till en stor mängd forskningsområden, säger projektledare Erik Telldén, Linköpings universitet.

En plats för dialog om staden

–  I den här labbmiljön kan besökare på ett roligt och intresseväckande sätt ta del av stadens historia, utforska dagens och framtidens möjligheter och utmaningar. Man kan också själv prova på att skapa egna stadsbilder med generativ AI. Norrköping befäster sin position som ledande aktör inom innovativa processer för stadsplanering och medborgardialog. Med detta utvecklingssprång får vi en innovativ mötesplats i den absoluta forskningsfronten för dialog, delaktighet och engagemang mellan allmänhet och beslutsfattare, säger Lisa Lindgren, VD Norrköping Visualisering AB.

Utställningen är producerad av Visualiseringscenter C med stöd från Norrköpings forskningsfond, Visual Sweden och Wadströms stiftelse. 

Konferens

Låt Visual City bli en del av ditt möte eller din konferens hos oss på Visualiseringscenter C. Våra pedagoger guidar er och fördjupar installationen i labb- och lärmiljön. Läs mer om om konferenser här.

Skolprogram

Vill du besöka Visual City med din skolklass? Våra pedagoger guidar er utifrån elevernas kunskapsnivå. Läs mer om skolbesök här.

Om Visual City

Utställningen är producerad av Visualiseringscenter C med stöd från Norrköpings forskningsfond, Visual Sweden och Wadströms stiftelse.

Se andra labb- och lärmiljöer