Studenter som använder utställningarna
Student och startup

Bli en del av framtiden

En stor del av Visualiseringscenters framgång bygger på alla de studenter som startat sin bana här. Ta chansen att starta din resa här, oavsett om du vill påverka samhället genom forskning eller entreprenörskap.

Samarbeten vässar visualiseringen

Samarbetet mellan de olika delarna av Visualiseringscenter C möjliggör, för de över hundratrettio regionala företag som är verksamma inom visualiseringsområdet, att bli ännu vassare. De företag som sysslar med visualisering och bildbehandling har också utvecklats genom alla studenter, doktorander och forskare som har gått från Linköpings universitet till näringslivet.

Här har vi samlat information om hur vi kan hjälpa studenter i vår region som kopplar till områdena visualisering och bildanalys – eller dig som är nyfiken på att veta mer om utbildningar inom området.

Man ser handen på en person som jobbar med något i en forskningsmiljö

Studenter och utbildning inom Campus Norrköping

Visualiseringscenter C bidrar till flera grundutbildningsprogram på universitetsnivå inom medieteknik, design och gestaltning på Linköpings universitet. Dessutom är Visualiseringscenter C en central resurs i forskarutbildningen inom forskargrupperna kopplade till centret.

De mest relevanta utbildningarna är:

  • Civilingenjörsprogrammet Medieteknik och AI. Där ges djupa insikter i den underliggande tekniken och programmeringen som möjliggör visualisering.
  • Kommunikation, samhälle, medieproduktion och Grafisk design och kommunikation. Dessa ger kunskap inom för centret centrala områden som informations- och interaktionsdesign samt utställningsproduktion.

Många studenter vid dessa utbildningar har under åren bidragit till verksamheten med projekt, examensarbeten och praktikperioder och de har även arbetat som värdar i den publika verksamheten.

En katalyserande roll inom utbildning

Betydelsen av att kunna genomföra utbildning i en så bred, forskningsnära och utvecklingsintensiv verksamhet som Visualiseringscenter C kan inte överskattas. Miljön erbjuder teknik för förstärkt lärande och möjlighet att förklara sådant som annars är svårgreppbart och bidrar till kunskapsmål inom skola och högre utbildning. Dessutom tydliggörs med visualisering kopplingen mellan grundläggande matematik och teknik i tillämpningar som möter samhällets utmaningar, men även dess roll i populärkulturens underhållning med visuella effekter i film och datorspel.

Vill du jobba med visualisering?

Kolla in de här programmen!

Civilingenjör i medieteknik

Medieteknikprogrammet är för dig som vill utforska tekniken bakom nästa generations digitala medier. Du lär dig hur avancerad grafik och generativ AI används för att utveckla innovativa lösningar med användaren i fokus.

Grafisk design och kommunikation

Det här är utbildningen för dig som vill bli en kreativ och tekniskt skicklig designer och kommunikatör med kompetens att möta en snabbt föränderlig och global medie- och kommunikationsbransch.

Design, masterprogram

Detta masterprogram bygger på en studiobaserad, interdisciplinär syn på design. I utbildningen tar vi oss an samhällsutmaningar genom samskapande och samverkan.

Examensarbeten på Visualiseringscenter C

Studenter vid såväl Linköpings universitet som andra lärosäten är välkomna att göra sina examensarbeten hos oss. Ni kan antingen göra era examensarbeten i någon av våra forskargrupper inom Linköpings Universitet eller göra ett examensarbete för till exempel ett företag med någon av våra forskare som handledare.

Kontaktperson för grundutbildningen inom Medie- och informationsteknik är avdelningens studierektor Camilla Forsell.

Nätverka i regionen!

Visual Sweden vill göra det så enkelt som möjligt för studenter på Linköpings universitet att samverka med företag och andra organisationer i regionen för att på så sätt knyta till sig viktiga kontakter inför framtida exjobb, anställningar eller som ett stöd när man startar eget företag.

Här fungerar event som en riktigt bra mötesplats, som Visual Sweden gärna arrangerar tillsammans med regionens två science parker i Norrköping och Linköping. Det kan då handla om frukostmöten, lunchföreläsningar och exjobbsmiddagar. Det program eventen främst riktar sig till är framför allt Civilingenjör i medieteknik (MT) men även andra program kopplade till visualisering och bildanalys.

På sidan för event hittar du kommande studentträffar när detta är aktuellt. Hos Visual Sweden samlas också information om mentorskapsprogram samt lediga exjobb i regionen.

Personer utforskar Mars

Start-up: Från smart idé till techbolag

Att skapa ett fungerande techbolag sker inte över en natt. Inom Visualiseringscenter C sker samverkan för att se till att du kan fokusera på rätt saker när du utvecklar din smarta idé och din start-up till ett framtida tillväxtbolag.

Norrköping Science Park och inkubatorn LEAD erbjuder skräddarsydda insatser och coachning för att du ska få största möjliga utväxling. Har du en idé eller vill veta mer hur ditt bolag kan få affärsutvecklingsstöd, tveka inte att kontakta oss.

Kontakt

Vill du accelerera din idé och ditt företags affärsutveckling?

Jonas Nilson

VD, Norrköping Science Park

jonas.nilson@nosp.se

Porträtt av man med kavaj