Visualiseringscenter C

Visualiseringscenter C är ett konsortium som består av Norrköping Visualisering AB, Cnema, C-Research Linköpings Universitet, Norrköping Science Park och RISE C-Studio. Centret är en mötesplats kring visualisering för forskning, näringsliv, allmänhet och skola. Utgångspunkten ligger i den visualiseringsforskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.


publika verksamheter

Visualiseringscenter C:s publika arena gästas årligen av ca 150 000 besökare. Publikströmningarna sker både till filmverksamheten Cnema och till science centret med utställningar, domteater, konferenslokaler, Virtual Reality-arena, restaurang och butik. De publika verksamheterna drivs av Norrköpings kommun och är satsningar för att främja intresset för film, naturvetenskapliga ämnen och teknik hos barn och ungdomar.

DIGITALT SCIENCE CENTER

Science centret gästas årligen av omkring 100 000 besökare. Vi vill bjuda alla besökare på en upplevelse som innehåller ny kunskap! Centret inrymmer utställningar, en Dom (kupolformad biograf för filmer och visningar i 360 °), konferenslokaler, Virtual Reality-arena, restaurang och butik. Det primära målet är att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen och teknik hos barn och ungdomar. Varje år tar centret emot ca 10 000 skolelever. Science centret drivs av det kommunalägda bolaget Norrköping Visualisering AB.

CNEMA

CNEMA är Norrköpings kommuns filmverksamhet och hör till Kultur- och fritidsnämnden i Norrköping. Med Norrköpings filmfond, tre biosalonger och integrerat film- och medielabb är Cnema en Sverigeunik verksamhet. Till biografen är alla välkomna att ta del av ett stort utbud av film, liveopera, barnbio och festivaler i moderna biosalonger mitt i Norrköpings vackra industrilandskap. Sedan 2011 har Cnema haft en kvarts miljon besökare. 


C-RESEARCH LINKÖPINGS UNIVERSITET

C-research är den universitetsanknutna delen av Norrköpings Visualiseringscenter C. Forskningen som bedrivs handlar till stor del om avancerad datorgrafik och metoder för att visualisera stora och komplexa informationsmängder. Det forskas även om hur andra sinnen förutom synen kan användas vid visualisering, till exempel känseln. Andra grupper forskar om hur visualiseringar kan användas vid undervisning. C-research utgörs till stor del av forskare och forskarstuderande samt administrativ och teknisk personal från avdelningen Medie- och Informationsteknik (MIT) på Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet.


RISE C-Studio

RISE C-studio arbetar med projektbaserad tillämpad forskning, utveckling och experimentell produktion inom området visualisering och interaktionsdesign. Genom en praktisk och prototypcentrerad strategi, med användaren i fokus, undersöker enheten nya och framväxande teknologier för användarinteraktion och visualisering. Genom att samverka med partners från många områden överbryggar enheten klyftan mellan akademi, industri, offentlig sektor och konst- och kulturscenen. Enheten tillhör divisionen Digitala system vid RISE (Research Institutes of Sweden). 


NORRKÖPING SCIENCE PARK

Norrköping Science Park bedriver verksamhet inom flera områden kopplat till forskning, nyföretagande och företagsutveckling. I Norrköping Science Park sitter ca 130 företag. Det är idag en blandning av företag, allt ifrån Start Up-företag till stora bolag inom olika branscher. Norrköping Science park har ett stort kontaktnätverk inom näringslivet, LiU, de offentliga aktörerna samt andra Science Parks i Sverige och Europa. 

Norrköping Science Park´s fokusområde är främst visualisering och bildbehandling, där vi är en del av Visual Sweden-programmet. Vår roll är att ha nära kontakt med näringslivet och forskningen inom visualisering och bildbehandling och skapa aktiviteter och projekt som leder till att näringslivet i regionen utvecklas inom området. Vi driver ett kluster som vi kallar Visual Sweden Cluster. Inom klustret har vi olika aktiviteter med företagsbesök hos varandra, företagsbesök hos behovsägare och matchmaking-event. Dessutom har företagen inom Visual Swedens ramar möjlighet att ansöka om projekt som leder till nya produkter inom visualisering och bildbehandling. De branscher som är med i klustret idag är främst  företag och organisationer som är verksamma inom Medieteknikområdet. Det innefattar bl. a specialeffekter och informationsvisualisering, interaktionsdesign, 3D-produktion samt reklam- och filmproduktion.

Vi ordnar även workshops kring Vinnovautlysningar som vi anser kan vara intressant för Norrköpings näringsliv och kommunutveckling. Vi driver en Start Up-kurs som vänder sig till alla som vill starta eller har startat företag i Norrköping. Där blir du utmanad att tänka igenom och bygga din hållbara affärsmodell samt genomgångar av andra områden som är viktiga i ditt företagsbyggande.  


Vill du läsa mer om våra första 10 år 2010-2020. Läs vår verksamhetsrapport "Från vision till verklighet" nedan.

Verksamhetsrapport 2010-2020 (PDF)