Visualiseringscenter C

Ett konsortium

Visualiseringscenter C är ett konsortium som består av Norrköping Visualisering AB, Cnema, C-Research Linköpings Universitet, Norrköping Science Park och RISE C-Studio. Centret (Lokalen och platsen - Visualiseringscenter) - är en mötesplats kring visualisering för forskning, näringsliv, allmänhet och skola. Utgångspunkten ligger i den visualiseringsforskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.


publika verksamheter i konsortiet

Visualiseringscenter C:s publika arena gästas sammanlagt av ca 150 000 besökare årligen. Publikströmningarna sker i huvudsak till filmverksamheten Cnema och till Visualiseringscenter (centret) med utställningar, domteater, konferenslokaler, Virtual Reality-arena, restaurang och butik. De publika verksamheterna drivs av Norrköpings kommun. CNEMA drivs som verksamhet utifrån Kultur- och fritidskontoret, medan det kommunala aktiebolaget Norrköping Visualisering AB är driftbolaget för lokalen Visualiseringscenter. 

Visualiseringscenter - ett DIGITALT SCIENCE CENTER

Visualiseringscenter som science center gästas årligen av omkring 100 000+ besökare. Centret inrymmer interaktiva utställningar, en domteater (kupolformad biograf för domföreställningar och visningar i 360 °), konferenslokaler, VR-Arena, restaurang & cafe, samt reception och butik. Det primära målet med verksamheten är att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen och teknik hos barn och ungdomar. Varje år tar centret emot ca 10 000 skolelever. 

CNEMA

CNEMA är Norrköpings kommuns filmverksamhet. Med Norrköpings filmfond, tre biosalonger och integrerat film- och medielabb är Cnema en Sverigeunik verksamhet. Till biografen är alla välkomna att ta del av ett stort utbud av film, liveopera, barnbio och festivaler i moderna biosalonger mitt i Norrköpings vackra industrilandskap.


C-RESEARCH LINKÖPINGS UNIVERSITET

C-research är den universitetsanknutna delen av Norrköpings Visualiseringscenter C. Forskningen som bedrivs handlar till stor del om avancerad datorgrafik och metoder för att visualisera stora och komplexa informationsmängder. Det forskas även om hur andra sinnen förutom synen kan användas vid visualisering, till exempel känseln. Andra grupper forskar om hur visualiseringar kan användas vid undervisning. C-research utgörs till stor del av forskare och forskarstuderande samt administrativ och teknisk personal från avdelningen Medie- och Informationsteknik (MIT) på Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet.


RISE C-Studio

RISE C-studio arbetar med projektbaserad tillämpad forskning, utveckling och experimentell produktion inom området visualisering och interaktionsdesign. Genom en praktisk och prototypcentrerad strategi, med användaren i fokus, undersöker enheten nya och framväxande teknologier för användarinteraktion och visualisering. Genom att samverka med partners från många områden överbryggar enheten klyftan mellan akademi, industri, offentlig sektor och konst- och kulturscenen. Enheten tillhör divisionen Digitala system vid RISE (Research Institutes of Sweden). 


NORRKÖPING SCIENCE PARK

Norrköping Science Park (NOSP) bedriver verksamhet inom flera områden kopplat till forskning, nyföretagande och företagsutveckling. Man är tillika en innovationsmiljö som ligger i anslutning till Campus Norrköping, Linköpings universitet. Hos NOSP skapas möjligheter för individer och företag att starta, utvecklas och växa, vilket bidrar till såväl affärsmässig framgång som regional attraktivitet och tillväxt.

NOSP fokusområden ligger främst inom de kunskapsintensiv näringarna med koppling mot visualisering, tryckt och organisk elektronik och effektiv logistik. Norrköping Science Park arbetar för att skapa hållbara och attraktiva arbetstillfällen i Norrköping och inom de framtida branschområdena.


Vill du läsa mer om konsortiets första 10 år 2010-2020? Läs vår verksamhetsrapport "Från vision till verklighet" nedan.

Verksamhetsrapport 2010-2020 (PDF)