Tisdagen den 7 maj ordnas Next Gen Media NKPG – en mötesplats och konferens som samlar kreativa näringar, bolag och studenter för att utforska det nya medialanskapet. Media hälsas välkomna att delta under hela dagen.

De senaste framstegen inom generativ AI förändrar spelreglerna för hela mediebranschen. Några av de främsta företrädarna för teknikutvecklingen, såväl inom näringslivet som akademin, finns på plats i Norrköping för att under eftermiddagen inspirera och sprida sin kunskap.

Bland talarna märks bland andra Zenodia Charpy, Senior Deep Learning Data Scientist & Solutions Architect at NVIDIA och Joahnna Björkund Researcher in Theoretical Computer Science Umeå University, Program Manager WARA Media & Language, CTO and Co-founder Aeterna Labs.

Anders Ynnerman, professor och ansvarig för avdelningen Medie- och informationsteknik på Linköpings Universitet och konsortiedirektör för Visualiseringscenter C, inleder konferensen för att markera att Campus Norrköping är i ledande position för att skapa framtidens utbildning och konkurrenskraftigt näringsliv i hela regionen.

Dagen avslutas med en after work på Visualiseringscenter C där besökarna får följa med in i domen för att uppleva immersiva teknologier och komma närmare hemligheterna bakom de prisvinnande domproduktionerna inom Wisdome. Dessutom visar spelutvecklare från regionen upp sina spel och East Sweden Game delar ut pris till årets spelutvecklare.

När: Tisdagen 7 maj kl. 14.00-19.00
Var: Cnema och Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54-56

Next Gen Media arrangeras av Norrköpings Science Park, Visualiseringscenter C, Cnema och East Sweden Game.

Kontakt

Kristin Blomgren, projektledare
Visualiseringscenter C
kristin.blomgren@visualiseringscenter.se
0730 20 10 53

Norrköpings Visualiseringscenters domproduktion, Chemistry of Life – En osynlig inre värld, har tagit hem det prestigefyllda priset “Best Special Effects Design Film” i CSTM Festival, den vetenskapliga delen av Beijing International Film Festival, Kina.

Chemistry of Life är en 8K Fulldome-show i 3D, där publiken får upptäcka en värld i nanostorlek, uppleva hur det kan kännas att skjutas ut ur en elektronkanon, att resa in i ett löv samt att färdas inne i våra egna hjärnors sprakande nätverk av neuroner.

”I Chemistry of Life tar vi med dig på en resa in i biologins mikrokosmos och du blir visuellt omsluten av livets mest fundamentala molekylära processer. De unika visualiseringarna åskådliggör en rad av banbrytande vetenskapliga upptäckter och förklarar den komplexa biokemin som får liv att fungera. Målet är att du efter att ha sett Chemistry of Life ska säga ”Wow! Det här händer inuti mig just nu! Genom detta pris får vi bekräftelse på att vi uppnått målet.” säger Anders Ynnerman, regissör och konsortiedirektör.

Wow! Det här händer inuti mig just nu! Genom detta pris får vi bekräftelse på att vi uppnått målet.

Anders Ynnerman, regissör och konsortiedirektör.

I föreställningen får vi också reda på varför det är så svårt att se molekyler och vilka verktyg forskningen idag använder sig av för att mäta och observera molekylära processer. Forskningen ligger också till grund för de banbrytande molekylära visualiseringar som presenteras, skapade av biomedicinska animatören Drew Berry från Australien.

”Det är väldigt hedrande att juryn för festivalen har valt ut Chemistry of Life. Med filmen har vi velat tillgängliggöra den molekylära världen som annars är osynlig för oss. Det är inte ett alldeles enkelt ämnesområde, det gör det extra roligt att filmen fått så fint mottagande.” säger Anna Öst, producent och manusförfattare.

Filmen är producerad av ett samlat produktionsteam på Norrköpings Visualiseringscenter C, med samlade kompetenser från forskning, utveckling och innehållsproduktion. De två LiU-professorerna Anders Ynnerman (professor i vetenskaplig visualisering) och Lena Tibell (professor i visuellt lärande och kommunikation, biokemi och livsvetenskapernas didaktik) är idébärare och initiativtagare till domproduktionen. Berättarrösten tillhör skådespelaren Eric Ericson och kompositör är den Norrköpingsbaserade Magnus Chirqwin.

”Vi jobbar väldigt hårt för att våra produktioner ska hålla en hög visuell och estetisk kvalitet. Därför är det extra roligt att Chemistry of Life har blivit vald som vinnare i just denna kategori” säger Christian Södergren, Technical Director.

Wisdomeproduktionen, Chemistry of Life – En osynlig inre värld, hade världspremiär i Norrköping i slutet av mars 2023. Föreställningen har sedan tidigare vunnit flera priser, bland annat Best Movie Award på Fulldome Festival i Brno 2023, Tjeckien.

Kontakt och tillgänglig för intervju

Anna Öst, producent och manusförfattare Chemistry of Life
anna.ost@visualiseringscenter.se, 070-313 66 40

Anders Ynnerman, regissör, initiativtagare Wisdome och konsortiedirektör Visualiseringscenter C
anders.ynnerman@liu.se, 070-556 66 38

Wisdome

Domföreställningen är producerad inom Wisdome-projektet, av Norrköpings Visualiseringscenter C, med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Inom Wisdome samverkar Sveriges fem ledande science center och flera universitet med utgångspunkt i den världsledande forskningen inom visualisering som bedrivs vid Visualiseringscenter C och Linköpings universitet.

Norrköping har fått en digital tvilling som nu kan upplevas och utforskas genom en tredimensionell karta – antingen i domteatern, på touchskärm eller som fysisk 3D-modell. Detta skapar möjligheter att upptäcka staden på helt nya sätt.

Den digitala tvillingen är ett resultat av forskningsprojektet SimStad som genomförts av Linköpings universitet på Visualiseringscenter C med stöd från Norrköpings forskningsfond, Visual Sweden och Wadströms stiftelse.

Syftet med projektet var att ta fram en plattform och metodik för att skapa digitala tvillingar av städer, med Norrköping som första stad. Med AI och den senaste forskningen inom visualisering och bildanalys kan vi automatisera den idag väldigt arbetskrävande processen med att göra kartor och klassificera innehåll i kartor.

– Den digitala tvillingen öppnar upp för nya tankesätt genom att visualisera stora informationsmängder och gör det begripligt för ögat på ett pedagogiskt och kommunikativt sätt. Det blir enklare att förstå komplexa frågor inom samhällsbyggnadsprocessen, till exempel hur havsnivåhöjningar, klimatförändringar och buller påverkar vår stad. Vi kommer också att kunna simulera olika alternativ som ett stöd i beslutsprocesser, säger Anna Selander, kommundirektör i Norrköpings kommun och VD Rådhus AB.

Med hjälp av AI och djupinlärning kan städer till stora delar karteras automatiskt. Kommuner kommer inte behöva lägga kraft på tidsödande arbete att manuellt kartera hela sin markanvändningskarta, utan kan överlåta grovjobbet till AI-modellen som genererar allt från träd till husmodeller eller cirkulationsplatser.

Etableringen av digitala tvillingar av städer möjliggör användandet av digitala testbäddar som metodik. Möjligheten att analysera, simulera och optimera scenarier digitalt innan de byggs eller omsätts i den fysiska verkligheten är resurseffektivt, både ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

– De metoder vi tagit fram har visat sig ha stor potential när det kommer till att effektivisera arbetet inom kartering, det möjliggör en stor effektivisering i arbetsprocessen för alla Sveriges kommuner. Det låser också upp möjligheter att göra dataanalyser som tidigare inte varit möjliga på grund av resursbrist. Här kan vi även tillföra värden till en stor mängd forskningsområden, säger projektledare Erik Telldén, Linköpings universitet.

Första versionerna av Norrköpings digitala tvilling finns att ta del av i utställningen Visual City på Visualiseringscenter C.

– I den här labbmiljön kan besökare på ett roligt och intresseväckande sätt ta del av stadens historia, utforska dagens och framtidens möjligheter och utmaningar. Man kan också själv prova på att skapa egna stadsbilder med generativ AI. Norrköping befäster sin position som ledande aktör inom innovativa processer för stadsplanering och medborgardialog. Med detta utvecklingssprång får vi en innovativ mötesplats i den absoluta forskningsfronten för dialog, delaktighet och engagemang mellan allmänhet och beslutsfattare, säger Lisa Lindgren, VD Norrköping Visualisering AB.

Invigning av Visual City, 21 mars klockan 10-13

Media hälsas välkomna till invigningen av Visual City torsdagen den 21 mars kl. 10-13 på Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54. Från 11.40 finns representanter från projektet tillgängliga för intervjuer och demonstrationer på entréplan.

10.00 Presentationer och panelsamtal i domen

Inledning av Moderator Felicia Lai Jakobsson, processledare Visual Sweden

Visuell intelligens

Nutidsspaning och Linköpings universitets forskning kring AI, data och visualisering.
Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering vid Linköpings universitet och konsortiedirektör Visualiseringscenter C.

Visual City

Bakgrund och vidare forskning inom digitala tvillingar av städer.
Peter Westerdahl, projektledare Visual Sweden och Erik Telldén, projektledare
Linköpings Universitet.

Dagens möjligheter och utmaningar med digitala tvillingar av staden

Panelsamtal leds av Martin Rantzer, Campusråd och prefekt för Institutionen för teknik och naturvetenskap

Paneldeltagare:

Anna Selander, kommundirektör Norrköpings kommun och VD Norrköping Rådhus AB
Leif Haglund, adj. professor och strategisk rådgivare Maxar technologies
Jenny Carlstedt, projektledare för Nationella hubben för digitala tvillingar
Erik Telldén, projektledare Linköpings Universitet.

11.40 Demonstration av Visual City

Projektdeltagare finns tillgängliga i Visual City för att svara på frågor.

Under kvällen den 5 februari inträffade en incident med vattenläckage genom fasaden på bottenvåningen av Visualiseringscenter C. Grundorsaken till läckaget är vattennivåerna i Motala ström, som för närvarande är högre än på många år.

Under kvällen och natten har räddningstjänst och fastighetsägare arbetat för att akut åtgärda skador samt riskminimera omfattning. Läget bedöms stabiliserat men det kommer behövas en rad åtgärder och fortsatt arbete med sanering, återställande och långsiktigt förebyggande.

Skadorna har endast påverkat bottenplanet i centret. Detta gör att vi tacksamt kan hålla centret öppet på ordinarie tider och tillgänglighet – med undantag från specifika delar av våningsplanet där kapprum, matsäcksrum och del av serviceutrymme spärrats av.

Uppföljningsåtgärder och fortsatt beredskap gäller under de kommande dygnen.

Vi sänder ett stort tack till Räddningstjänst Östergötland, och alla som hjälpt oss det här dygnet.

Vi uppdaterar löpande våra sociala medier och vår hemsida med aktuell information.

Kontakt och möjlighet till intervju

Lisa Lindgren, VD Norrköping Visualisering AB
lisa.lindgren@visualiseringscenter.se
+46 (0)11– 15 63 10

Den 29 januari hände något alldeles unikt: den svenska astronauten Marcus Wandt kopplade upp sig för ett videosamtal med oss på jorden. Redo på Tekniska Museet i Stockholm, fick barn och unga tack vare ESERO Sverige – ett samarbete mellan KTH och Sveriges fem Wisdome-arenor, på initiativ av ESA och Rymdstyrelsen – den exklusiva möjligheten att ställa sina rymdrelaterade frågor till Wandt, som direkt från den Internationella Rymdstationen ISS besvarade dem.

Som ledande part i Wisdomeprojektet, öppnade även Visualiseringscenter C i Norrköping upp dörrarna till domen, för en omslutande upplevelse under och efter Wandts In-flight call. Domteatern fylldes av en förväntansfull publik som tillsammans inväntade videosamtalet. Efteråt fick åskådarna ta på sig 3D-glasögonen och uppleva en hisnande resa genom det stora universum, där publiken själva fick vara med och välja färdvägarna i mjukvaran OpenSpace.

”Samtalet med Wandt blev en fantastisk brygga mellan det nyfikna klassrummet och den spännande rymden”, säger Anton Lilja, Verksamhetsledare på Visualiseringscenter C, om den efterlängtade livesändningen från ISS.

Se samtalet i efterhand: In-flight call med Marcus Wandt – Esero.

Bakgrund

Den 18 januari markerade ett historiskt ögonblick när rymdfarkosten Axiom Mission 3 sköts upp från Kennedy Space Center i Florida. Ombord fanns Marcus Wandt, den tredje svensken på väg mot Internationella rymdstationen (ISS). Under sina två veckor i rymden utför Marcus Wandt experiment inom stamceller och ergonomi.

Om Wisdome

Wisdome syftar till att skapa ökat intresse för teknik och naturvetenskap, framför allt bland Sveriges unga och har sin utgångspunkt i den världsledande forskningen inom visualisering som bedrivs vid Visualiseringscenter C och Linköpings universitet.

Inom Wisdome samverkar Sveriges fem ledande science center samt flera universitet och forskningsmiljöer kring forskning, teknik, tillämpning och didaktik för nya sätt att lära och engagera. Wisdome hittar du på Visualiseringscenter C i Norrköping, Curiosum i Umeå, Malmö museer i Malmö, Universeum i Göteborg och på Tekniska museet i Stockholm.

För kontakt och möjlighet till intervjuer

Amanda Lagerqvist, Marknads- & kommunikationsansvarig
amanda.lagerqvist@visualiseringscenter.se

Den 5 december invigdes WISDOME Stockholm och med det är nätverket av fem visualiseringsdomer i Sverige komplett. Navet för hela satsningen är Visualiseringscenter C i Norrköping med utgångspunkt i den världsledande forskningen inom visualisering som bedrivs inom Linköpings universitet.

WISDOME Stockholm invigdes av H.M. Konungen onsdagen den 5 december. Vid invigningen presenterade professor Anders Ynnerman visionen bakom satsningen och tog med gästerna på en kavalkad av spektakulära upplevelser som visar på potentialen med vetenskaplig visualisering och teknikens möjligheter.

– Genom WISDOME kommer vi att nå ut med vetenskapskommunikation till de över två miljoner besökare vid landets fem ledande science centers. Den övergripande målsättningen är att bidra till ökat intresse för naturvetenskap, teknik och matematik – ett oerhört viktigt och aktuellt uppdrag, säger Anders Ynnerman, grundare och initiativtagare för WISDOME och konsortiedirektör för Visualiseringscenter C i Norrköping.

Genom en generös donation från Knut & Alice Wallenbergs stiftelse har byggnation av fyra helt nya domteatrar och en uppgradering av tekniken i Norrköpings dom möjliggjorts. Donationen finansierar även innehållsproduktionen för WISDOME med nydanande metoder inom vetenskapskommunikation med lär- och upplevelsematerial i domformat.

WISDOME produceras lokalt i Norrköping inom Visualiseringscenter C och visas på samtliga Wisdomearenor och har distribuerats till en rad internationella platser. Hittills har tre Wisdomeproduktioner haft premiär:

  1. Making Magic – visar på ett spektakulärt vis tekniken och matematiken bakom visuella effekter i film och video
  2. Stort – bjuder på en hissnande resa från jorden, via Mars, hela vägen till Big Bang.
  3. Chemistry of Life – tar besökarna in celler och förklarar livets grundläggande kemi

Nästa tema är AI. En domfilm som förklarar hur AI egentligen fungerar är just nu under produktion och har planerad premiär om ett år. Näst på tur väntar en produktion om klimat och miljö.

Visualisering erbjuder en unik möjlighet att göra komplex forskning tillgänglig för alla. Människor är otroligt bra på att tolka visuell information och det globala visuella språket hjälper oss att överbrygga avstånd.

– Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete inom Widomearenorna runt om i landet. Det här är bara startskottet på ett långsiktigt samarbete för att sprida metoder och upplevelser med vetenskapskommunikation som kapitaliserar på den kunskapsnod som byggs upp inom Norrköpings Visualiseringscenter C under lång tid. Att resultaten nu sprids nationellt och internationellt skapar goda förutsättningar för lokal tillväxt och stolthet, säger Lisa Lindgren VD på Norrköpings Visualisering AB.

Om WISDOME

Startskottet för WISDOME var Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses jubileumsdonation på 150 miljoner kronor år 2017. WISDOME syftar till att skapa ökat intresse för teknik och naturvetenskap, framför allt bland Sveriges unga och har sin utgångspunkt i den världsledande forskningen inom visualisering som bedrivs vid Visualiseringscenter C och Linköpings universitet.

Inom WISDOME samverkar Sveriges fem ledande science center samt flera universitet och forskningsmiljöer kring forskning, teknik, tillämpning och didaktik för nya sätt att lära och engagera. WISDOME hittar du på Visualiseringscenter C i Norrköping, Curiosum i Umeå, Malmö museer i Malmö, Universeum i Göteborg och på Tekniska museet i Stockholm.

Mer information om invigningen av WISDOME Stockholm och pressbilder

Press – Tekniska museet

Kontakt

Anders Ynnerman, professor inom vetenskaplig visualisering vid Linköpings universitet, konsortiedirektör Visualiseringscenter C och WISDOME
anders.ynnerman@liu.se
011-36 33 09

Lisa Lindgren, VD Norrköping Visualisering AB
Lisa.lindgren@visualiseringscenter.se
072228 06 67

Visual Crime Scene är ett projekt som nyttjar spelutvecklingens visualisering för att lösa brott. På Visualiseringscenter C i Norrköping lanseras den 7 december Visual Crime Scene, en demonstrator för nya arbetsmetoder inom brottsplatsutredningar och som en interaktiv utställningsdel, för allmänheten att utforska.

Det var under en fredagsfika idén om en digital tvilling av brottsplatser uppkom. Sedan dröjde det inte länge innan Visual Sweden, Polisen, East Sweden Game, Lutra Interactive, Linköpings Universitet, Santa Anna IT Research Institute, AI Sweden och Region Östergötland gick samman för att göra det möjligt.

Samarbetet resulterade i en komplex lösning – som vid första anblick kan se enkel ut – men som består av mycket kunskap och tekniska lösningar. Från början skapades ett fiktivt brott, men det beslutades efter en tid om att vidareutveckla projektet till ett riktigt brottsplatslabb med ett publikt syfte för att visa hur framtida digitala forensiska analyser kan gå till med hjälp av att spegla brottsplatser i en digital miljö. Resultatet är nu på plats, och demonstratorn Visual Crime Scene finns på Visualiseringscenter C, för att inspirera och kommunicera nya metoder för forensiska analyser och utbildning.

Digital forensik

Forensik handlar om att säkra spår, såsom fotspår, blodspår, fingeravtryck och DNA. I takt med digitaliseringen har en ny spelplan för brottsligheten kunnat växa, som ställer krav på nya sätt att säkra spår – nu i den digitala världen. Detta kallas digital forensik eller IT-forensik.

Genom att samla forskare, allmänhet, teknikföretag, polis och myndigheter kan bättre och mer proaktiva metoder för att utreda brott utvecklas. Tekniken hjälper bland annat människan att observera förändringar och avvikelser genom AI och mönsterigenkänning i stora mängder digital information. Tekniken kan också bidra till nya, viktiga verktyg såsom visualisering och digitala tvillingar.

Lanseringen av Visual Crime Scene

Den 7 december lanseras Visual Crime Scene på Visualiseringscenter C i Norrköping. Efter lanseringen kommer Visual Crime Scene ta plats som en interaktiv utställningsdel på plan 3, där besökare får prova på att lösa ett brott helt på egen hand – med utredningsledare Jan Staaf som vägledare.

Arrangörer är Visual Sweden och Norrköpings Visualiseringscenter C.

Samarbetspartners i projektet är Visual Sweden, Polisen, East Sweden Game, Lutra Interactive, Linköpings Universitet, Santa Anna IT Research Institute, AI Sweden och Region Östergötland.

För kontakt och möjlighet till intervjuer:

Fredrik Larsson, Kommunikatör
fredrik.larsson@nosp.se
0703 – 16 11 70

Amanda Lagerqvist, Marknads- & kommunikationsansvarig
amanda.lagerqvist@visualiseringscenter.se
076 – 762 03 79

Den 15 november lanserade Visualiseringscenter C, tillsammans med Interspectral och European Synchrotron Radiation Facility, ESRF, den interaktiva 3D-installationen The Human Organ Atlas. Installationen finns nu för allmänheten att utforska och lära sig mer om mänskliga organ på en oerhört detaljerad nivå.

The Human Organ Atlas är en interaktiv 3D-installation med data framtagen av ESRF, tekniskt möjlig tack vare Interspectrals toppmoderna mjukvara för 3D-visualisering. Mjukvaran fokuserar på fyra viktiga organ: hjärna, lungor, njurar och mjälte. Varje avsnitt ger värdefull information om organets struktur, funktion och betydelse i människokroppen – något som kan revolutionera medicinsk forskning och väcka intresse för vetenskap.

Att ta del av så högupplösta data är möjligt genom ESRF:s HIP-CT (High-Performance Computed Tomography) och representerar ett stort framsteg inom bildteknik. Här förenas kraften hos synkrotron röntgenteknik med avancerad datortomografi – en banbrytande teknik som gör det möjligt för forskare att ta bilder i upplösningar som når mikroskala, där 1 mikrometer är lika med 1 miljondels millimeter. Det ger en kontinuerlig övergång från en traditionell röntgenbild till en mikroskopiskt högupplöst bild. Med denna teknologi belyser ESRF:s HIP-CT de dolda detaljerna i vår värld och omformar hur vi utforskar, lär oss och möjliggör nya vetenskapliga insikter.

Lanseringen ägde rum i Visualiseringscenter Cs domteater genom livestreamat event, med en gymnasieklass från Ebersteinska Gymnasiet på plats i publiken. Lisa Lindgren, VD, Isabelle Hachette, VD på Interspectral, Anton Lilja, pedagogisk verksamhetsledare på Visualiseringscenter C och Joseph Brunet, postdoktoral forskare inom biomedicin baserad hos ESRF, presenterade och lyfte tillsammans sina olika perspektiv på projektet, dess nytta och värdeskapande.

”Med den här unikiteten befäster vi inom Norrköpings Visualiseringscenter C, inte bara positionen som den ledande digitala miljön för vetenskapskommunikation, vi fortsätter med visualisering att överbrygga avståndet mellan forskning och allmänhet. Det är ett unikt och intressant redskap i strävan att utveckla nya metoder för visuellt lärande genom att kommunicera, utforska, förklara och uppleva saker tillsammans.” – Lisa Lindgren, VD på Norrköping Visualisering AB vid Visualiseringscenter C

Att använda vetenskaplig 3D-visualisering har visat sig vara mycket framgångsrikt inom utbildnings- och upplevelsemiljöer. Med grund i Exploranation som pedagogiskt koncept – Explore and Explain – kommer The Human Organ Atlas förstärka utbudet av visualiseringsteknik i absolut framkant och bidra till lärorika upptäckter för såväl forskare, elever, lärare som allmänhet. Genom installationen kommer besökaren själv kunna arbeta med samma data som forskarna använder och upptäcka delar av världen som vi med blotta ögat inte kan se.

För kontakt och möjlighet till intervjuer:

Amanda Lagerqvist, Marknads- & Kommunikationsansvarig
amanda.lagerqvist@visualiseringscenter.se
076-762 03 79

Forskarna Anders Ynnerman och Jonas Unger, tilldelas Chester Carlsons forskningspris på 50 000 kronor vardera, för sin forskning inom visualisering och datorgrafik. Priset har delats ut sedan 1985 och ska främja den vetenskapliga forskningen inom området informationsvetenskap.

– Årets mottagare av Chester Carlsons forskningspris har utvecklat världsledande metoder för att visualisera stora och komplexa data på ett häpnadsväckande sätt. Tekniken har bidragit till såväl stöd för akademisk forskning och industriella tillämpningar, men även spelat en stor roll för framtidens vetenskapskommunikation och lärande. Ett välkänt exempel är det virtuella obduktionsbordet som används inom medicinsk praktik och utbildning, men också för besökare vid museum och science centers, säger Lars-Erik Eriksson IVA-ledamot och ordförande för stiftelsen IVAs, Fond för forskning i informationsvetenskap.

Motiveringar

Anders Ynnerman prisas för att framgångsrikt etablerat Visualiseringscenter C där han har skapat en framstående forskargrupp och främjat samarbete och innovation samt en publik arena med 200 000 besökare året. Anders tidiga insikt i vikten av visualisering av stora datamängder har stärkt förståelsen och tillämpningen av visualisering som en central metod för tolkning och nytta av data. Centret har resulterat i en unik sammanhållen kedja av kompetens inom visualisering, från grundforskning till praktiska tillämpningar. Anders leder nu projektet WISDOME som etablerar Visualiseringsdomer över hela landet.

Jonas Unger prisas för att ha etablerat flera företag inom beräkningsmässig bildbehandling, med fokus på områden som sensorsimulering, syntetisk data och fotorealistisk bildsyntes. Jonas entreprenörskap har inte bara resulterat i användbara lösningar för autonoma fordonsapplikationer och robotnavigation, utan även genom att dela sina resultat som öppen källkod, har han inspirerat andra forskare och innovatörer att dra nytta av hans arbete och driva fram ytterligare innovationer.

Årets pris delas ut tisdagen den 21 september kl. 17.30-18.30 vid ett seminarium – läs mer och anmäl dig här.

Fakta om årets pristagare

Anders Ynnerman, född 1963, är IVA-ledamot, visualiseringsforskare och professor, verksam vid bland annat Linköpings universitet i Norrköping. Anders är också programdirektör för det nationella forskningsprogrammet WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program).

Jonas Unger, född 1978, är forskningsledare inom datorgrafik och bildbehandling samt professor verksam vid bland annat Linköpings universitet i Norrköping.

Fakta om Chester Carlsons forskningspris

Priset förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Stiftelsen IVAs, Fond för forskning i informationsvetenskap och delas ut sedan 1985. Priset delas ut till personer, institutioner eller organisationer för forsknings- eller utvecklingsarbete inom området informationsvetenskap för att främja den vetenskapliga forskningen inom detta område.

Svenskättlingen Chester Carlson utgick på sin tid i ett då känt problem, behovet av att göra kopior. Han sökte enträget tekniker för att lösa problemet och efter ihärdigt litteratursökande och experimenterande fann han vad han sökte och som entreprenör startade han Xerox (tidigare The Haloid Photographic Company som grundades år 1906).

Pristagare utses av styrelsen för stiftelsen IVAs, Fond för forskning i informationsvetenskap, vartannat år eller så ofta stiftelsens avkastning tillåter. Priset delas ut till forskare, gärna disputerade sedan några år. God entreprenörsanda är också ett urvalskriterium. Ledamöter i styrelsen är: Lars-Erik Eriksson (ordförande), Gösta Lemne, Amy Loutfi och Robin Teigland.

Urval av tidigare pristagare: Adam Dunkels, Swedish Institute of Computer Science, Albert Mihranyan, Uppsala universitet, Rüdiger Lincke, Linnéuniversitetet, Carina Höglund, Linköpings universitet, Shahrouz Yousefi, Linnéuniversitetet, Peter Hedström, Kungliga Tekniska högskolan, Ali Ghodsi, University of California.

Presskontakt och tillgänglighet för intervju

Anders Ynnerman
anders.ynnerman@liu.se, 070-556 66 38

Jonas Unger
jonas.unger@liu.se, 011-36 34 36

Amanda Lagerqvist, Marknads- & Kommunikationsansvarig Visualiseringscenter C
amanda.lagerqvist@visualiseringscenter.se, 076-762 03 79

Visualiseringscenter C vinnare på internationell filmfestival – ”Bästa Film 2023” Chemistry of Life

Norrköpings Visualiseringscenters domproduktion Chemistry of Life – en osynlig inre värld, har tagit hem det prestigefyllda priset ”Best Movie Award 2023” på Fulldome Festival i Brno, Tjeckien.

I slutet av mars 2023 hade Visualiseringscenter C världspremiär för Chemistry of Life 3D – En osynlig inre värld.

Den 8 juni var representanter från Visualiseringscenter C på plats på Fulldome Festival Brno, Tjeckien där Chemistry of Life, i tuff konkurrens med 37 andra tävlingsbidrag, utsågs till bästa film ”Best Movie Award 2023”. Festivalen har arrangerats sedan 2014 och samlar årligen de största aktörerna inom domfilmsproduktion med ett gediget program av filmvisningar, nätverkande och prisutdelning.

Chemistry of Life är en 8K Fulldome-show i 3D, där publiken får upptäcka en värld i nanostorlek, uppleva hur det kan kännas att skjutas ut ur en elektronkanon, att resa in i ett löv samt att färdas inne i våra egna hjärnors sprakande nätverk av neuroner. I föreställningen får vi också reda på varför det är så svårt att se molekyler och vilka verktyg forskningen idag använder sig av för att mäta och observera molekylära processer. Forskning som också ligger till grund för de banbrytande molekylära visualiseringar som presenteras, skapade av biomedicinska animatören Drew Berry från Australien.

Filmen är producerad av ett team på Norrköpings Visualiseringscenter C som bland annat består av Måns Larsson, 3D-artist, Christian Södergren, Technical Director och Anna Öst, regissör, producent och manusförfattare. Christian och Anna är båda alumner från Linköpings universitet. Christian Södergren har läst Medieteknik-programmet och Anna Öst har läst Kultur, samhälle och mediegestaltning. De två LiU-professorerna Anders Ynnerman (professor i vetenskaplig visualisering) och Lena Tibell (professor i visuellt lärande och kommunikation, biokemi och livsvetenskapernas didaktik) är idébärare och initiativtagare till domproduktionen. Berättarrösten tillhör skådespelaren Eric Ericson och kompositör är den Norrköpingsbaserade Magnus Chirqwin.

Juryns motivering

”Chemistry of Life tar publiken på en rundtur i människans mitokondriella maskineri – där varje kugge är vackert återgiven och kärleksfullt presenterad från alla vinklar, rakt igenom följer en till synes oavbruten kamerabana från panoramautsikten över en trädgård hela vägen ner till insidan av en växts cellmembran. Trots sitt avancerade vetenskapliga innehåll känns föreställningen aldrig tråkig eller didaktisk: de underbara bilderna, det raska tempot och en lätt, konverserande berättarstil håller publiken engagerad och ser alltid fram emot nästa stopp på resan”.

Pressträff, kontakt och tillgängliga för intervju

Media bjuds in till pressträff: Torsdag 29 juni, 13:30
Plats: Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54 Norrköping

I samband med pressträffen presenteras årets sommarlovsprogram på Visualiseringscenter C och möjlighet finns att uppleva Chemistry of Life, live i domteatern.

Kontakt och tillgänglig för intervju

Anna Öst, Regissör, producent och manusförfattare Chemistry of Life
anna.ost@visualiseringscenter.se, 070-313 66 40

Lisa Lindgren, VD Norrköping Visualisering AB
lisa.lindgren@visualiseringscenter.se, 072-228 06 67

Domföreställningen är producerad inom WISDOME-projektet av Norrköpings Visualiseringscenter C med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Inom Wisdome samverkar Sveriges fem ledande science center och flera universitet med utgångspunkt i den världsledande forskningen inom visualisering som bedrivs vid Visualiseringscenter C och Linköpings universitet.