Insikter

Människan har i alla tider skapat bilder för att analysera, förstå och dokumentera världen. Innovationer som teleskopet, mikroskopet och röntgen har successivt förändrat vår världsbild. Med datorernas hjälp kan vi göra allt bättre bilder – vilket ger oss nya och bättre insikter.

Visualisering används tvärs över vetenskaperna och finns överallt i samhället – inom medicinen, rymdforskningen, statistiska analyser, studier av historiska föremål och stadsplanering.

I utställningen INSIKTER presenteras exempel på olika tillämpningar med utgångspunkt i den spjutspetsforskning inom visualisering som bedrivs vid campus Norrköping och Linköpings universitet. 


BOKA EN GUIDE

Vad är visualisering för något och hur kan visualisering ge oss större insikter inom medicin, astronomi och statistik? Hur hänger utvecklingen av medicinsk forskning ihop med film- och dataspelsbranschen? Hur fungerar teknikerna som används inom visualiseringsforskningen idag? 
Lär dig mer om forskningen och verksamheten vid Visualiseringscenter C genom att boka en guidad visning i vår utställning INSIKTER

Visningstiden är ca 45 min lång och kan med fördel bokas tillsammans med någon av våra domföreställningar.