Illustrativ bakgrund, blå med kugghjul

InfraVis

Visualisering för vetenskapens bästa

InfraVis är en nationell forskningsinfrastruktur med syftet att stötta forskare och främja vetenskaplig utveckling inom avancerad dataanalys och visualiseringsteknik.

InfraVis vill förbättra stödet för dataanalys, och ge forskare vid svenska universitet och forskningsinstitut konkurrensfördelar. Målet är att på så sätt möjliggöra vetenskapliga upptäckter genom avancerad visualiseringsteknik.

Genom InfraVis erbjuder vi forskare vid svenska universitet:

  • Stöd för visualisering som kan driva svensk forskning både nationellt och internationellt
  • Utbildning i moderna visualiseringsmetoder
  • Ökad medvetenhet om hur visualisering och dataanalys kan vara viktiga forskningsverktyg inom alla vetenskapliga områden

Inom InfraVis används metoder som statistik och maskininlärning för att skapa visuella representationer av data. På så sätt kan forskare lättare upptäcka mönster och avvikelser.

I InfraVis ingår nio lärosäten – Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Chalmers, Linköpings universitet, Kungliga tekniska högskolan, Uppsala universitet, Mittuniversitetet och Umeå universitet. De har alla egna visualiseringsmiljöer, och är sammankopplade för att dela resurser och kunskap.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Kontakt

Vill du veta mer om InfraVis?

Peter Westerdahl

Koordinator

peter.westerdahl@liu.se