Anders Ynnerman

TellUs

Låt eleverna ta snacket med planeten

Forskningsprojektet TellUs syfte är att på ett lustfyllt sätt väcka intresse för vår planet och i förlängningen naturvetenskapen i stort – genom att låta skolelever prata direkt med jordklotet.

Med hjälp av visualisering av data om jorden och generativ AI ska forskare på Visualiseringscenter C ta fram en pedagogisk plattform i form av ett mobilt jordklot.

Den nydanande pedagogiken och den AI-drivna visualiseringen av både uppmätta och simulerade data gör att TellUs kan beskriva vår planets historia, nuvarande tillstånd och framtid. Kloetet blir en tydlig symbol för liv och existens, med syfte att stimulera intresse och förbättra lärande inom STEM-ämnen – matematik, teknik och naturvetenskap. Inte minst för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Projektet TellUs syfte är att stärka barn och ungas vetenskapliga kapital. Det gör det genom att utveckla pedagogiska koncept vid skolbesök på Visualiseringscenter C, men också längre skolprogram med visualisering som under fyra år bidrar till att stärka elevers lustfyllda lärande, kreativa tänkande och intresse för STEM-ämnena. Syftet är också att stärka både elever och lärares kunskaper om generativ AI.

Globen kan kanalisera den mängd data som finns inom det globala projektet Science on a Sphere. TellUs gör det möjligt att visa simuleringar på global nivå – som hur havsnivå, isar, lantbruk och skog förändras över tid.

Kontakt

Vill du veta mer om TellUs?

Emelie Fälton

Universitetsadjunkt & projektledare

emelie.falton@liu.se

Kontakt

Erik Sundén

Teknisk chef

erik.sunden@liu.se