Visualisering av Norrköping

Norrköpings digitala tvilling har flyttat in på Visualiseringscenter C

Norrköping har fått en digital tvilling som nu kan upplevas och utforskas genom en tredimensionell karta – antingen i domteatern, på touchskärm eller som fysisk 3D-modell. Detta skapar möjligheter att upptäcka staden på helt nya sätt.

Den digitala tvillingen är ett resultat av forskningsprojektet SimStad som genomförts av Linköpings universitet på Visualiseringscenter C med stöd från Norrköpings forskningsfond, Visual Sweden och Wadströms stiftelse.

Syftet med projektet var att ta fram en plattform och metodik för att skapa digitala tvillingar av städer, med Norrköping som första stad. Med AI och den senaste forskningen inom visualisering och bildanalys kan vi automatisera den idag väldigt arbetskrävande processen med att göra kartor och klassificera innehåll i kartor.

– Den digitala tvillingen öppnar upp för nya tankesätt genom att visualisera stora informationsmängder och gör det begripligt för ögat på ett pedagogiskt och kommunikativt sätt. Det blir enklare att förstå komplexa frågor inom samhällsbyggnadsprocessen, till exempel hur havsnivåhöjningar, klimatförändringar och buller påverkar vår stad. Vi kommer också att kunna simulera olika alternativ som ett stöd i beslutsprocesser, säger Anna Selander, kommundirektör i Norrköpings kommun och VD Rådhus AB.

Med hjälp av AI och djupinlärning kan städer till stora delar karteras automatiskt. Kommuner kommer inte behöva lägga kraft på tidsödande arbete att manuellt kartera hela sin markanvändningskarta, utan kan överlåta grovjobbet till AI-modellen som genererar allt från träd till husmodeller eller cirkulationsplatser.

Etableringen av digitala tvillingar av städer möjliggör användandet av digitala testbäddar som metodik. Möjligheten att analysera, simulera och optimera scenarier digitalt innan de byggs eller omsätts i den fysiska verkligheten är resurseffektivt, både ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

– De metoder vi tagit fram har visat sig ha stor potential när det kommer till att effektivisera arbetet inom kartering, det möjliggör en stor effektivisering i arbetsprocessen för alla Sveriges kommuner. Det låser också upp möjligheter att göra dataanalyser som tidigare inte varit möjliga på grund av resursbrist. Här kan vi även tillföra värden till en stor mängd forskningsområden, säger projektledare Erik Telldén, Linköpings universitet.

Första versionerna av Norrköpings digitala tvilling finns att ta del av i utställningen Visual City på Visualiseringscenter C.

– I den här labbmiljön kan besökare på ett roligt och intresseväckande sätt ta del av stadens historia, utforska dagens och framtidens möjligheter och utmaningar. Man kan också själv prova på att skapa egna stadsbilder med generativ AI. Norrköping befäster sin position som ledande aktör inom innovativa processer för stadsplanering och medborgardialog. Med detta utvecklingssprång får vi en innovativ mötesplats i den absoluta forskningsfronten för dialog, delaktighet och engagemang mellan allmänhet och beslutsfattare, säger Lisa Lindgren, VD Norrköping Visualisering AB.

Invigning av Visual City, 21 mars klockan 10-13

Media hälsas välkomna till invigningen av Visual City torsdagen den 21 mars kl. 10-13 på Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54. Från 11.40 finns representanter från projektet tillgängliga för intervjuer och demonstrationer på entréplan.

10.00 Presentationer och panelsamtal i domen

Inledning av Moderator Felicia Lai Jakobsson, processledare Visual Sweden

Visuell intelligens

Nutidsspaning och Linköpings universitets forskning kring AI, data och visualisering.
Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering vid Linköpings universitet och konsortiedirektör Visualiseringscenter C.

Visual City

Bakgrund och vidare forskning inom digitala tvillingar av städer.
Peter Westerdahl, projektledare Visual Sweden och Erik Telldén, projektledare
Linköpings Universitet.

Dagens möjligheter och utmaningar med digitala tvillingar av staden

Panelsamtal leds av Martin Rantzer, Campusråd och prefekt för Institutionen för teknik och naturvetenskap

Paneldeltagare:

Anna Selander, kommundirektör Norrköpings kommun och VD Norrköping Rådhus AB
Leif Haglund, adj. professor och strategisk rådgivare Maxar technologies
Jenny Carlstedt, projektledare för Nationella hubben för digitala tvillingar
Erik Telldén, projektledare Linköpings Universitet.

11.40 Demonstration av Visual City

Projektdeltagare finns tillgängliga i Visual City för att svara på frågor.

Läs vidare

25 juni 2024

Sommar på Visualiseringscenter C

Landa på Mars, vandra med dinosaurier, se vad som döljer...

Utforska mer
Person i rymddräkt i farokost
10 juni 2024

Marcus Wandt gästar Wisdome Norrköping

Den 30 maj tar Visualiseringscenter C Marcus Wandt tillbaka till...

Utforska mer
Next gen media NKPG 2024
6 maj 2024

Techvärldens front inspirerar Norrköping under Next Gen Media

Tisdagen den 7 maj ordnas Next Gen Media NKPG -...

Utforska mer