Forskning

Forskningen som bedrivs inom Visualiseringscenter C handlar till stor del om metoder för att visualisera information, hur man interagerar och undersöka data för att förstå samband och budskap. Man forskar även på hur andra sinnen förutom synen kan användas vid visualisering, till exempel känseln. Forskningen innefattar även om hur visualisering kan användas vid undervisning och i publika miljöer.

C-research samlar forskare vid Linköpings universitet och utgör den universitetsanknutna delen av Visualiseringscenter C. RISE C-Studio​ har ett tillämpat forskningsfokus inom visualisering och interaktion. Både C-research och RISE C-Studio​ har många samarbeten med näringslivet inom olika forskningsfrågor. En stor del av de anknutna forskarna, forskarstuderande och teknisk personal tillhör avdelningen Medie- och Informationsteknik (MIT) på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet.

C-research är engagerad i flera större forskningsprojekt med andra universitet, myndigheter och företag. Ett urval av aktuella projekt finns listat nedan.

InfraVis (www.infravis.se) är en svensk nationell infrastruktur som startats 2022. Den tillhandahåller avancerade visualiseringstjänster för forskningsdata från vilken vetenskaplig domän som helst och hjälper forskare att få fram information och kunskap som tidigare varit dold i data(mängder).

Wallenberg Autonomous Systems Program (WASP) syftar till att stärka Sveriges internationella position, både forsknings- och industrimässigt, inom autonoma system. C-research deltar i detta program med forskning inom visuell interaktion med autonoma system och komponenter, såsom självflygande drönare.

SafeClouds är ett EU-projekt tillsammans med Luftfartsverket och andra europeiska universitet och flygtrafikledningsmyndigheter som syftar till att skapa bättre förståelse över trafikledares situation och analysera de stora datamängder som loggas för att kunna på förhand identifiera situationer som kan leda till incidenter av mer eller mindre kritisk karaktär. C-research deltar med forskning inom dataanalys och visualisering av flygtrafikinformation och operatörsloggar.

Seeing Organ Function är också ett Wallenbergfinansierat forksningsprogram med mål att åskådliggöra funktionen hos olika organ i kroppen, primärt studeras olika aspekter av hjärtats funktion, såsom blodflöden in och ur hjärtat, och hjärnans aktiviteter, exempelvis studeras och modelleras hjärnans funktion och påverkan vid narkolepsi.

Mer projekt och aktuell forskning finner du under C-research på Linköpings universitet samt Medie- och Informationsteknik (MIT).


OM VISUALISERINGSCENTER C

Visualiseringscenter C är ett konsortium som består av Norrköping Visualisering AB, Norrköping Science Park, Cnema, C-research Linköpings Universitet, RISE C-Studio​. Centret är en mötesplats kring visualisering för forskning, näringsliv, allmänhet och skola. Utgångspunkten ligger i den visualiseringsforskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

DIGITALT SCIENCE CENTER
Science centret gästas årligen av omkring 100 000 besökare. Vi vill bjuda alla besökare på en upplevelse som innehåller ny kunskap! Centret inrymmer utställningar, en Dom (kupolformad biograf för filmer och visningar i 360 °), konferenslokaler, Virtual Reality-arena, restaurang och butik. Det primära målet är att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen och teknik hos barn och ungdomar. Varje år tar centret emot ca 10 000 skolelever. Science centret drivs av det kommunalägda bolaget Norrköping Visualisering AB. Läs mer 

CNEMA
CNEMA är Norrköpings kommuns filmverksamhet och hör till Kultur- och fritidsnämnden i Norrköping. Med Norrköpings filmfond, tre biosalonger och integrerat film- och medielabb är Cnema en Sverigeunik verksamhet. Till biografen är alla välkomna att ta del av ett stort utbud av film, liveopera, barnbio och festivaler i moderna biosalonger mitt i Norrköpings vackra industrilandskap. Sedan 2011 har Cnema haft en kvarts miljon besökare. Läs mer

C-RESEARCH LINKÖPINGS UNIVERSITET
C-research är den universitetsanknutna delen av Norrköpings Visualiseringscenter C. Forskningen som bedrivs handlar till stor del om avancerad datorgrafik och metoder för att visualisera stora och komplexa informationsmängder. C-research utgörs till stor del av forskare från avdelningen Medie- och Informationsteknik (MIT) på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet. Läs mer

RISE C-STUDIO
RISE C-Studio​ kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Under det senaste decenniet har institutet etablerat sig inom områden såsom interaktionsdesign, visualisering, ljuddesign, spel och upplevelser. Interactive Institute har ca 60 anställda och bedriver verksamhet i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Karlstad, Umeå och Piteå med huvudkontor i Kista. Interactive Institute ingår i koncernen Swedish ICT och ägs av RISE. Verksamhetens C-Studio i Norrköping är en del av Visualiseringscenter C. Läs mer

NORRKÖPING SCIENCE PARK

Norrköping Science Park bedriver verksamhet inom flera områden kopplat till forskning, nyföretagande och företagsutveckling. I Norrköping Science Park sitter ca 150 företag. Det är idag en blandning av företag, allt ifrån startups till stora bolag inom olika branscher. Norrköping Science Park har ett stort kontaktnätverk inom näringslivet, LiU, de offentliga aktörerna samt andra Science Parks i Sverige och Europa. Norrköping Science Parks fokusområde är främst visualisering och bildbehandling, där vi är en del av Visual Sweden. Läs mer