Gratis skolbesök

FÖR SKOLOR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

Boka ett gratis skolbesök - HT 2023

Under 2023 erbjuder Visualiseringscenter C i samarbete med Utbildningskontoret och CNEMA ett gratis subventionerat skolbesök (avtalsbesök) för följande målgrupper: förskola, åk 2, åk 5, åk 8-9 och gymnasiet.

Vi på Visualiseringscenter erbjuder skräddarsydda pedagogiska besökspaket som är tydligt förankrade i läroplanen för respektive skolform och som baseras på Visualiseringscenters profilstarka innehåll. Nytt för 2023 är att vi även välkomnar gymnasieklasser att ta del av ett spännande besökspaket! Vidare har vi förändrat och förbättrat det tematiska innehållet för besökspaketen för årskurs 2 och årskurs 8-9. Ett skolbesök omfattar två timmar.

Följande besökspaket erbjuds för 2023:

  • Förskola: Rymdresenären – Jorden, Månen och solsystemet
  • Åk 2: Hav och hållbarhet – människans miljöpåverkan
  • Åk 5: Tekniska system – konstruktion och ingenjörskonst
  • Åk 8-9: OpenSpace – digitalt utforskande i universum
  • Gymnasiet: InsideExplorer – visuell data och bildanalys i 3D

ÅRSKURS 2 

Tema: Hav och hållbarhet – människans miljöpåverkan
Domfilm: Legend of the Enchanted Reef 3D
Workshop: Utforskande i Wadströms Exploranation Laboratory samt gruppaktivitet

För att kunna ta hand om vår omvärld på bästa sätt behöver vi förstå den, och hur allt hänger ihop. Vatten och våra hav utgör grunden för livet på jorden men tyvärr står vi människor inför en stor utmaning kring hanteringen av våra havsmiljöer. Hur påverkar vårt fiske ekosystemen på olika platser? Vilken roll spelar klimatförändringarna på djurlivet?

Under besöket får eleverna inledningsvis möta livet i havet genom den färgstarka och lekfulla domföreställningen ”Legend of the Enchanted Reef 3D”. I samband med föreställningen får eleverna bland annat får lära sig mer om hur havet och dess djurliv påverkas av oss människor, samt ett antal andra utmaningar som kräver kreativa lösningar.

Eleverna får även besöka vår utställningsyta i ”Wadströms Exploranation Laboratory” där vi med hjälp av visualiseringar och simuleringar tittar närmare på vår planet, våra hav och vattnets ekosystem. Vidare får eleverna arbeta med gruppaktivitet i syfte att sortera och kategorisera bildmaterial kopplat till temat samt diskutera och resonera kring sina val.

LADDA NER LÄRARHANDLEDNING: Lärarhandledning åk 2


ÅRSKURS 5

Tema: Tekniska system - konstruktion och ingenjörskonst
Domfilm: Dream to fly 3D
Workshop: Konstruera tekniska system med Littlebits

Tekniska system finns idag överallt omkring oss och de genomsyrar ständigt vår vardag. De skapas av oss människor utifrån ett syfte att hjälpa oss uppfylla våra behov, önskningar och krav i vår vardag - som med åren blir allt fler och mer avancerade. Av den anledningen blir det också allt viktigare för samhällets medborgare att skaffa sig en grundläggande förståelse för tekniska system och vilken roll vi människor har i dessa.

Under besöket får eleverna möjlighet att lära sig mer om tekniska system genom att inledningsvis se domföreställningen ”Dream to Fly” som handlar om hur flygindustrin föddes. Eleverna får följa med på en resa genom historien och se hur människan gick från idé, försök och prototyper till färdiga flygdugliga maskiner. Stort fokus ligger på den kreativa och problemlösande processen och det entreprenöriella lärandet. I samband med föreställningen diskuterar vi vad som definierar ett tekniskt system och vi resonerar kring olika exempel, hur de fungerar vilken uppgift de har att lösa.

Vidare får eleverna arbeta och bekanta sig med det tekniska arbetsmaterialet ”LittleBits”. Materialet utgörs av tekniska moduler som drivs av elektricitet. Eleverna uppmuntras att lösa en uppsättning uppdrag genom att konstruera lösningar utifrån ett lösningsorienterat förhållningssätt. Under arbetet ges eleverna möjlighet att resonera, diskutera och samarbeta i grupp.

LADDA NER LÄRARHANDLEDNING: Lärarhandledning åk 5


ÅRSKURS 8-9 

Tema: OpenSpace – digitalt utforskande i universum
Domfilm: Stort 3D
Workshop: Arbete med programvaran OpenSpace

Rymden är fascinerande och nästan alla människor har någon personlig relation till en stjärnklar himmel. Vilka byggstenar till liv och materia finns där ute? Vilka faktorer är viktiga för att upprätthålla och möjliggöra mänskligt liv? Vilken är människans plats i den interstellära rymden?

Under besöket får eleverna se domföreställningen ”Stort 3D” som är en kosmisk resa i tid och rum. Den förstärker lärandet kring rymden genom att på ett pedagogiskt sätt förklara ämnesspecifika begrepp och rymdfakta.

Vidare under besöket ges eleverna möjlighet att använda datorprogrammet och 3D-motorn ”OpenSpace”, där de med hjälp av digital visualiseringsteknik i världsklass kan undersöka rymden och dess mysterier. Programmet körs under arbetstillfället på kraftfulla gamingdatorer som underlättar och förstärker den digitala upplevelsen. OpenSpace är utvecklat vid Linköpings Universitet i samarbete med bland annat NASA och programmet är ett freeware/gratisprogram som bygger på interaktiv dynamiska data från rymdobservationer, simuleringar och rymduppdrag.

Inför användandet av programmet ges eleverna en djupgående introduktion av programmet och det inkluderar grundläggande kunskap om hur man hanterar navigering, funktioner och innehåll. Eleverna får tillgång till pedagogstöd under arbetstillfället och uppmuntras att ta sig an olika uppdrag och göra eget utforskande. I arbetsuppgifterna ingår moment som diskussion, reflektion och samarbete.

Efter genomfört besök kan OpenSpace med fördel användas i klassrumsmiljö för att ytterligare förlänga och förstärka lärandet.

LADDA NER LÄRARHANDLEDNING: Lärarhandledning åk 8-9


Gymnasiet

Tema: InsideExplorer – visuell data och bildanalys i 3D
Domfilm: Making Magic
Workshop: Arbete med programvaran Inside Explorer PRO

Kunskap tillhör alla och är inte längre centrerat till högre utbildningsnivåer, museer eller forskare. Vem som helst ska kunna ta del av verklig data och information på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Medborgarforskning och vetenskapskommunikation är en tydlig trend i samhället och den följer på ett nytt sätt att förhålla sig till bland annat teknik och naturvetenskap.

Under besöket får eleverna se den prisbelönta domföreställningen ”Making Magic” som på ett innovativt sätt tar sats för att förklara hur digitala effekter, 3D-modeller och datorsimuleringar skapas och kan tillämpas i olika sammanhang. I samband med föreställningen får eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring tekniska användningsområden där datorgrafik kan komma till nytta och hur simuleringar kan understödja förståelsen i olika sammanhang.

Vidare under besöket får eleverna möjlighet att arbeta med programvaran ”Inside Explorer PRO” som är ett program för bildanalys i 3D och hantering av visuella data. Programmet körs på kraftfulla gamingdatorer vilket underlättar för eleverna när de själva tar platsen som medborgarforskare med uppdrag att undersöka en visuell modell av ett fragment från den kända ”Cheylabinsk meteoriten”. Inför arbetet får eleverna en grundlig genomgång av programmet och samtliga moment genomförs gemensamt i grupp.

I samband med elevernas utforskande uppmuntras eleverna att spela in kortare förklaringsfilmer genom programmet som sedan kan ligga till grund för vidare efterarbete i klassrummet.

LADDA NER LÄRARHANDLEDNING: Lärarhandledning Gymnasiet


BOKNING

I formuläret nedan väljer du datum och tid för ert besök. Vi behandlar därefter er bokning och återkommer med en bokningsbekräftelse. Det går endast att boka en klass i taget och maximalt kan vi ta emot två klasser per tillfälle.
Då det är många skolklasser som vill besöka oss kan vi inte garantera att ni får den tid ni önskat. Vid ändringar i bokningsschemat kontaktar vi er c:a 2 veckor i förväg för att boka ny tid.