Gratis skolbesök

FÖR SKOLOR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

Boka ett gratis skolbesök - VT 2024

Under 2024 erbjuder Visualiseringscenter C kostnadsfria skolbesök för följande målgrupper inom grundskola och gymnasiet: åk 2, åk 5, åk 8-9 och gymnasiet.

Vi erbjuder skräddarsydda pedagogiska besökspaket som är tydligt förankrade i läroplanen för respektive skolform och som baseras på Visualiseringscenters profilstarka innehåll. Ett skolbesök omfattar cirka två timmar. Nytt för vårterminen 2024 är att vi har ett nytt spännande innehåll för åk 5.


ÅRSKURS 2 - FULLBOKAT

Tema: Hav och hållbarhet – människans miljöpåverkan
Domfilm: Legend of the Enchanted Reef 3D
Aktivitet: Gruppaktivitet bildanalys

För att kunna ta hand om vår omvärld på bästa sätt behöver vi förstå den, och hur allt hänger ihop. Vatten och våra hav utgör grunden för livet på jorden men tyvärr står vi människor inför en stor utmaning kring hanteringen av våra havsmiljöer. Hur påverkar vårt fiske ekosystemen på olika platser? Vilken roll spelar klimatförändringarna på djurlivet?

Under besöket får eleverna möta livet i havet genom den färgstarka och lekfulla domföreställningen ”Legend of the Enchanted Reef 3D”. I samband med föreställningen får eleverna bland annat får lära sig mer om hur havet och dess djurliv påverkas av oss människor, samt ett antal andra utmaningar som kräver kreativa lösningar.

Eleverna får även ett kort besök i vår utställningsyta i ”Wadströms Exploranation Laboratory” där vi med hjälp av visualiseringar och simuleringar tittar närmare på vår planet, våra hav och vattnets ekosystem. Vidare får eleverna arbeta med gruppaktivitet i syfte att sortera och kategorisera bildmaterial kopplat till temat samt diskutera och resonera kring sina val.

LADDA NER LÄRARHANDLEDNING: Lärarhandledning åk 2


ÅRSKURS 5 - FULLBOKAT

Tema: Tinkercad – digitalt skapande och teknisk kreativitet
Domfilm: Making Magic 3D
Aktivitet: 3D-modellering med verktyget Tinkercad

Nu bjuder Visualiseringscenter C in elever och lärare i åk 5 till en förmiddag fylld av digitalt skapande och teknisk kreativitet. Tillsammans utforskar vi den digitala världen och vår förmåga att skapa med hjälp av datorkraft. Vi börjar dagen med en omslutande resa in i de visuella effekternas magiska värld genom den egenproducerade domföreställningen Making Magic. Där samlar vi på oss inspiration och idéer som vi sedan tillämpar under en workshop i digital 3D-modellering i programmet Tinkercad. Besöket syftar till att bygga elevernas förtroende, intresse och kunskaper inom STE(A)M (Science, technology, engineering, the arts and mathematics) och fungerar som ett första utforskande steg in i projektbaserat lärande och ingenjörskonst. Tinkercad är ett enkelt men kraftfullt verktyg som sedan starten 2011 blivit en populär plattform för skapande av 3D-modeller. Programmet är en perfekt introduktion till konstruktiv solid geometri för barn och ungdomar. Tinkercad är gratis att använda via webbläsare, vilket gör tekniken tillgänglig och användbar både i skolan och på fritiden. Besöket på Visualiseringscenter är ett utmärkt tillfälle att starta upp ett ämnesöverskridande projekt med era elever!

LADDA NER LÄRARHANDLEDNING: Lärarhandledning åk 5
LADDA NER FÖRBEREDANDE ELEVUPPGIFT: Förberedande elevuppgift åk 5


ÅRSKURS 8-9 

Tema: OpenSpace – digitalt utforskande i universum
Domfilm: Stort 3D
Aktivitet: Arbete med programvaran OpenSpace

Rymden är fascinerande och nästan alla människor har någon personlig relation till en stjärnklar himmel. Vilka byggstenar till liv och materia finns där ute? Vilka faktorer är viktiga för att upprätthålla och möjliggöra mänskligt liv? Vilken är människans plats i den interstellära rymden?

Under besöket får eleverna se domföreställningen ”Stort 3D” som är en kosmisk resa i tid och rum. Den förstärker lärandet kring rymden genom att på ett pedagogiskt sätt förklara ämnesspecifika begrepp och rymdfakta.

Vidare under besöket ges eleverna möjlighet att använda datorprogrammet och 3D-motorn ”OpenSpace”, där de med hjälp av digital visualiseringsteknik i världsklass kan undersöka rymden och dess mysterier. Programmet körs under arbetstillfället på kraftfulla gamingdatorer som underlättar och förstärker den digitala upplevelsen. OpenSpace är utvecklat vid Linköpings Universitet i samarbete med bland annat NASA och programmet är ett freeware/gratisprogram som bygger på interaktiv dynamiska data från rymdobservationer, simuleringar och rymduppdrag.

Inför användandet av programmet ges eleverna en djupgående introduktion av programmet och det inkluderar grundläggande kunskap om hur man hanterar navigering, funktioner och innehåll. Eleverna får tillgång till pedagogstöd under arbetstillfället och uppmuntras att ta sig an olika uppdrag och göra eget utforskande. I arbetsuppgifterna ingår moment som diskussion, reflektion och samarbete.

Efter genomfört besök kan OpenSpace med fördel användas i klassrumsmiljö för att ytterligare förlänga och förstärka lärandet.

LADDA NER LÄRARHANDLEDNING: Lärarhandledning åk 8-9


Gymnasiet

Tema: InsideExplorer – visuell data och bildanalys i 3D
Domfilm: Making Magic
Aktivitet: Arbete med programvaran Inside Explorer PRO

Kunskap tillhör alla och är inte längre centrerat till högre utbildningsnivåer, museer eller forskare. Vem som helst ska kunna ta del av verklig data och information på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Medborgarforskning och vetenskapskommunikation är en tydlig trend i samhället och den följer på ett nytt sätt att förhålla sig till bland annat teknik och naturvetenskap.

Under besöket får eleverna se den prisbelönta domföreställningen ”Making Magic” som på ett innovativt sätt tar sats för att förklara hur digitala effekter, 3D-modeller och datorsimuleringar skapas och kan tillämpas i olika sammanhang. I samband med föreställningen får eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring tekniska användningsområden där datorgrafik kan komma till nytta och hur simuleringar kan understödja förståelsen i olika sammanhang.

Vidare under besöket får eleverna möjlighet att arbeta med programvaran ”Inside Explorer PRO” som är ett program för bildanalys i 3D och hantering av visuella data. Programmet körs på kraftfulla gamingdatorer vilket underlättar för eleverna när de själva tar platsen som medborgarforskare med uppdrag att undersöka en visuell modell av ett fragment från den kända ”Cheylabinsk meteoriten”. Inför arbetet får eleverna en grundlig genomgång av programmet och samtliga moment genomförs gemensamt i grupp.

I samband med elevernas utforskande uppmuntras eleverna att spela in kortare förklaringsfilmer genom programmet som sedan kan ligga till grund för vidare efterarbete i klassrummet.

LADDA NER LÄRARHANDLEDNING: Lärarhandledning Gymnasiet


BOKNING

I formuläret nedan väljer du datum och tid för ert besök. Vi behandlar därefter er bokning och återkommer med en bokningsbekräftelse. Då det är många skolklasser som vill besöka oss kan vi inte garantera att ni får den tid ni önskat.