Näringsliv

Verksamhetsrapport 2010-2020 (PDF)

Visualiseringscenter C erbjuder en unik sammanhållen kedja av kompetens inom visualisering, från grundforskning till praktiska tillämpningar. Centrets aktörer – Linköpings universitet, RISE C-Studio​, Norrköping Visualisering, Norrköping Science Park och Cnema – utvecklar visualiserings- och interaktionstekniker, system och verktyg för visualisering samt media och installationer för publika miljöer.

Visualiseringscenter C:s publika delar, där utvecklingsprojekt och prototyper visas för en bred allmänhet, fungerar som mötesplats för näringslivet, samt mellan näringsliv och forskning. Norrköping Science Park samordnar centrets näringslivssamverkan med över 130 medlemsföretag – många med fokus på visualisering. Centret är också en central aktör i Visual Sweden.

Visualiseringscenter C erbjuder en rad möjligheter för näringslivet:

Samverkan kring utvecklingsprojekt
Visualiseringscenter C:s samlade kompetens inom visualisering möjliggör bred samverkan med näringslivet inom forsknings- och utvecklingsfrågor. Kontakta erik.sunden@liu.se eller amanda.sundberg@ri.se.

Studiebesök och kompetensutveckling inom det senaste på visualiseringsområdet
Visualiseringscenter C erbjuder personliga möten med forskare för presentation av visualiseringsteknikens möjligheter. Kontakta erik.sunden@liu.se.

Konferens och event – skräddarsytt i en högteknologisk miljö
Visualiseringscenter C har norra Europas tekniskt mest avancerade domteater med spännande presentationsmöjligheter, samt full konferensservice. Läs mer

Stöd till film- och TV-produktion
Cnema arbetar med Norrköpings filmfond som både utvecklar den lokala filmbranschen samt erbjuder svenska filmproducenter en möjlighet att verka i Norrköping. Filmfonden ger stöd till utveckling och produktion av svensk film och TV, samt ger viss produktionsservice vid inspelning i staden. Läs mer                


OM VISUALISERINGSCENTER C

Visualiseringscenter C är ett konsortium som består av Norrköping Visualisering AB, Norrköping Science Park, Cnema, C-research Linköpings Universitet, RISE C-Studio​. Centret är en mötesplats kring visualisering för forskning, näringsliv, allmänhet och skola. Utgångspunkten ligger i den visualiseringsforskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

DIGITALT SCIENCE CENTER
Science centret gästas årligen av omkring 100 000 besökare. Vi vill bjuda alla besökare på en upplevelse som innehåller ny kunskap! Centret inrymmer utställningar, en Dom (kupolformad biograf för filmer och visningar i 360 °), konferenslokaler, Virtual Reality-arena, restaurang och butik. Det primära målet är att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen och teknik hos barn och ungdomar. Varje år tar centret emot ca 10 000 skolelever. Science centret drivs av det kommunalägda bolaget Norrköping Visualisering AB. Läs mer 

CNEMA
CNEMA är Norrköpings kommuns filmverksamhet och hör till Kultur- och fritidsnämnden i Norrköping. Med Norrköpings filmfond, tre biosalonger och integrerat film- och medielabb är Cnema en Sverigeunik verksamhet. Till biografen är alla välkomna att ta del av ett stort utbud av film, liveopera, barnbio och festivaler i moderna biosalonger mitt i Norrköpings vackra industrilandskap. Sedan 2011 har Cnema haft en kvarts miljon besökare. Läs mer

C-RESEARCH LINKÖPINGS UNIVERSITET
C-research är den universitetsanknutna delen av Norrköpings Visualiseringscenter C. Forskningen som bedrivs handlar till stor del om avancerad datorgrafik och metoder för att visualisera stora och komplexa informationsmängder. C-research utgörs till stor del av forskare från avdelningen Medie- och Informationsteknik (MIT) på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet. Läs mer

RISE C-STUDIO
RISE C-Studio​ kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Under det senaste decenniet har institutet etablerat sig inom områden såsom interaktionsdesign, visualisering, ljuddesign, spel och upplevelser. Interactive Institute har ca 60 anställda och bedriver verksamhet i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Karlstad, Umeå och Piteå med huvudkontor i Kista. Interactive Institute ingår i koncernen Swedish ICT och ägs av RISE. Verksamhetens C-Studio i Norrköping är en del av Visualiseringscenter C. Läs mer

NORRKÖPING SCIENCE PARK

Norrköping Science Park bedriver verksamhet inom flera områden kopplat till forskning, nyföretagande och företagsutveckling. I Norrköping Science Park sitter ca 150 företag. Det är idag en blandning av företag, allt ifrån startups till stora bolag inom olika branscher. Norrköping Science Park har ett stort kontaktnätverk inom näringslivet, LiU, de offentliga aktörerna samt andra Science Parks i Sverige och Europa. Norrköping Science Parks fokusområde är främst visualisering och bildbehandling, där vi är en del av Visual Sweden.  Läs mer