Näringsliv och affärsutveckling

Verksamhetsrapport 2010-2020 (PDF)

Visualiseringscenter C erbjuder en unik sammanhållen kedja av kompetens inom visualisering, från grundforskning till praktiska tillämpningar. Centrets aktörer – Linköpings universitet, RISE C-Studio​, Norrköping Visualisering, Norrköping Science Park och Cnema – utvecklar visualiserings- och interaktionstekniker, system och verktyg för visualisering samt media och installationer för publika miljöer.

Visualiseringscenter C:s publika delar, där utvecklingsprojekt och prototyper visas för en bred allmänhet, fungerar som mötesplats för näringslivet, samt mellan näringsliv och forskning. Norrköping Science Park är Norrköpings kommuns egna innovationskontor och arbetar inom tre olika profilområden; visualiseringtryckt och organisk elektronik och effektiv logistik. Tack vare deras breda nätverk kan de koppla samman företag, offentlig sektor och akademi i syfte att skapa samhällsnytta och en hållbar framtid. Centret är också en central aktör i Visual Sweden. Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Ingen annan region i Sverige har den samling av aktörer inom visualisering och bildanalys som finns här. Merparten är företag som utvecklar nya lösningar på området. Centrala aktörer är Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, ett flertal statliga institutioner och verk som SMHI, NFC och FOI samt ett 90-tal mindre, medelstora och stora företag.

Visualiseringscenter C erbjuder en rad möjligheter för näringslivet:

Samverkan kring utvecklingsprojekt
Visualiseringscenter C:s samlade kompetens inom visualisering möjliggör bred samverkan med näringslivet inom forsknings- och utvecklingsfrågor. Kontakta erik.sunden@liu.se eller amanda.sundberg@ri.se.

Studiebesök och kompetensutveckling inom det senaste på visualiseringsområdet
Visualiseringscenter C erbjuder personliga möten med forskare för presentation av visualiseringsteknikens möjligheter. Kontakta erik.sunden@liu.se.

Konferens och event – skräddarsytt i en högteknologisk miljö
Visualiseringscenter C har norra Europas tekniskt mest avancerade domteater med spännande presentationsmöjligheter, samt full konferensservice. Läs mer

Stöd till film- och TV-produktion
Cnema arbetar med Norrköpings filmfond som både utvecklar den lokala filmbranschen samt erbjuder svenska filmproducenter en möjlighet att verka i Norrköping. Filmfonden ger stöd till utveckling och produktion av svensk film och TV, samt ger viss produktionsservice vid inspelning i staden. Läs mer                


OM VISUALISERINGSCENTER C

Visualiseringscenter C är ett konsortium som består av Norrköping Visualisering AB, Norrköping Science Park, Cnema, C-research Linköpings Universitet, RISE C-Studio​. Centret är en mötesplats kring visualisering för forskning, näringsliv, allmänhet och skola. Utgångspunkten ligger i den visualiseringsforskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

DIGITALT SCIENCE CENTER
Science centret gästas årligen av omkring 100 000 besökare. Vi vill bjuda alla besökare på en upplevelse som innehåller ny kunskap! Centret inrymmer utställningar, en Dom (kupolformad biograf för filmer och visningar i 360 °), konferenslokaler, Virtual Reality-arena, restaurang och butik. Det primära målet är att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen och teknik hos barn och ungdomar. Varje år tar centret emot ca 10 000 skolelever. Science centret drivs av det kommunalägda bolaget Norrköping Visualisering AB. Läs mer 

CNEMA
CNEMA är Norrköpings kommuns filmverksamhet och hör till Kultur- och fritidsnämnden i Norrköping. Med Norrköpings filmfond, tre biosalonger och integrerat film- och medielabb är Cnema en Sverigeunik verksamhet. Till biografen är alla välkomna att ta del av ett stort utbud av film, liveopera, barnbio och festivaler i moderna biosalonger mitt i Norrköpings vackra industrilandskap. Sedan 2011 har Cnema haft en kvarts miljon besökare. Läs mer

C-RESEARCH LINKÖPINGS UNIVERSITET
C-research är den universitetsanknutna delen av Norrköpings Visualiseringscenter C. Forskningen som bedrivs handlar till stor del om avancerad datorgrafik och metoder för att visualisera stora och komplexa informationsmängder. C-research utgörs till stor del av forskare från avdelningen Medie- och Informationsteknik (MIT) på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet. Läs mer

RISE C-STUDIO
RISE C-Studio​ kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Under det senaste decenniet har institutet etablerat sig inom områden såsom interaktionsdesign, visualisering, ljuddesign, spel och upplevelser. Interactive Institute har ca 60 anställda och bedriver verksamhet i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Karlstad, Umeå och Piteå med huvudkontor i Kista. Interactive Institute ingår i koncernen Swedish ICT och ägs av RISE. Verksamhetens C-Studio i Norrköping är en del av Visualiseringscenter C. Läs mer

NORRKÖPING SCIENCE PARK

Norrköping Science Park (NOSP) är en innovationsmiljö som ligger i anslutning till Campus Norrköping, Linköpings universitet. Hos dem skapas möjligheter för individer och företag att starta, utvecklas och växa, vilket bidrar till såväl affärsmässig framgång som regional attraktivitet och tillväxt. NOSP bedriver verksamhet inom flera områden kopplat till forskning, nyföretagande och företagsutveckling. Deras fokusområden ligger främst inom de kunskapsintensiv näringarna med koppling mot visualisering, tryckt och organisk elektronik och effektiv logistik. De arbetar för att skapa hållbara och attraktiva arbetstillfällen i Norrköping och inom de framtida branschområdena. Vad kan Norrköping Science Park hjälpa dig med? Norrköping Science Parks erbjudande i korthet är: 

  • Nätverk, kontakter och matchning
  • Stöd för innovationsutveckling
  • Inspiration och kunskap
  • Kreativa miljöer
  • Länk till finansiering