Utveckling & Produktion

Inom Visualiseringscenter C bedrivs utveckling av visualiserings- och interaktionstekniker, system och verktyg för visualisering men även produktion av media och installationer för publika miljöer samt utveckling av affärsverksamhet.

UTVECKLING AV TEKNIK OCH MJUKVARA

Både C-research och RISE C-Studio utvecklar mjukvara och teknik för olika ändamål inom visualisering och interaktion.

RISE C-Studio​ kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ, i samarbete med partners från akademi och näringsliv.

C-research utvecklar programvaruverktyg och system för visualisering och interaktion. Denna utveckling sker både i vertikala applikationsspecifika forskningsområden och som horisontella mer generella verktyg för bredare användning.

OpenSpace är en mjukvaruplattform för visualisering av astronomiska och rymdrelaterad visualisering där C-research bedriver utveckling. Fokus där ligger inte enbart i att visualisera vad vetenskapen kommit fram till utan också hur det sker. Projektet är ett samarbete med NASA och har god finansiell uppbackning.

Inviwo är en programvara för bredare forskningsorienterad vetenskaplig visualisering och ett av huvudområdena är volymsrendering, dvs att kunna visualisera data from datortomograf eller magnetresonanskamera.

Urban Explorer är ett annat exempel på innovativ interaktionsutveckling från RISE C-Studio för att visualisera stadsmiljöer. Touch-bordet med denna programvara har funnits i vår utställning under flera år och används även av Norrköpings kommun för att visualisera planerade byggnationsprojekt.

NTA digital är ett digitalt läromedel, finansierat av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), där C-research är med och utvecklar koncept och direkt leder utvecklingen av Tema människokroppen. Gruppen för Visuellt lärande och kommunikation på MIT är partner i detta projekt.

UTVECKLING AV MEDIA OCH PRODUKTIONER

Norrköping Visualisering AB utvecklar domproduktioner, pedagogiska program samt installationer för publika miljöer. I samarbete med den lokala grundskolan stöttar de utbildning inom exempelvis klimatförändring och teknik.

Cnema är Norrköpings kommuns filmverksamhet och bedriver utveckling främst inom film- och mediepedagogik. Pedagogiska koncept arbetas fram som direkt används i mötet med skolklasser och lärare. I eftergymnasial filmutbildning och växthusverksamhet för unga filmare utvecklas framtidens filmarbetare. Genom Norrköpings filmfond ges stöd till att utveckla nya projekt inom filmproduktion.

NVAB har tillsammans med utvecklare vid C-research skapat flera domfilmer (360-filmer) i 3D. Några exempel är Making Magic 3D, STORT. Ytterligare 3 filmer är inplanerade. 

Installationer för science centers har tagits fram, ett exempel är samarbete med Universeum och Vislab som finansierats av Stenastiftelsen. Liksom innehåll till Visualiseringscenter C:s eget visualiseringslaboratorium Wadström Exploranation Laboratory.

AFFÄRSUTVECKLING OCH NÄRINGSLIV

Norrköping Science Park arbetar med den lokala industrin för att utveckla affärsmöjligheter och att stötta nytt företagande. Visual Sweden är en aktuell plattform där man fokuserar på visualisering och bildanalys.

Visual Sweden, med start 2016, är ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsprogram finansierat av Vinnovas VinnVäxt-program. Visual Sweden är ett initiativ inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys.


OM VISUALISERINGSCENTER C

Visualiseringscenter C är ett konsortium som består av Norrköping Visualisering AB, Norrköping Science Park, Cnema, C-research Linköpings Universitet och RISE C-Studio​. Centret är en mötesplats kring visualisering för forskning, näringsliv, allmänhet och skola. Utgångspunkten ligger i den visualiseringsforskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

DIGITALT SCIENCE CENTER
Science centret gästas årligen av omkring 100 000 besökare. Vi vill bjuda alla besökare på en upplevelse som innehåller ny kunskap! Centret inrymmer utställningar, en Dom (kupolformad biograf för filmer och visningar i 360 °), konferenslokaler, Virtual Reality-arena, restaurang och butik. Det primära målet är att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen och teknik hos barn och ungdomar. Varje år tar centret emot ca 10 000 skolelever. Science centret drivs av det kommunalägda bolaget Norrköping Visualisering AB. Läs mer 

CNEMA
CNEMA är Norrköpings kommuns filmverksamhet och hör till Kultur- och fritidsnämnden i Norrköping. Med Norrköpings filmfond, tre biosalonger och integrerat film- och medielabb är Cnema en Sverigeunik verksamhet. Till biografen är alla välkomna att ta del av ett stort utbud av film, liveopera, barnbio och festivaler i moderna biosalonger mitt i Norrköpings vackra industrilandskap. Sedan 2011 har Cnema haft en kvarts miljon besökare. Läs mer

C-RESEARCH LINKÖPINGS UNIVERSITET
C-research är den universitetsanknutna delen av Norrköpings Visualiseringscenter C. Forskningen som bedrivs handlar till stor del om avancerad datorgrafik och metoder för att visualisera stora och komplexa informationsmängder. C-research utgörs till stor del av forskare från avdelningen Medie- och Informationsteknik (MIT) på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet. Läs mer

RISE C-STUDIO
RISE C-studio arbetar med projektbaserad tillämpad forskning, utveckling och experimentell produktion inom området visualisering och interaktionsdesign. Genom en praktisk och prototypcentrerad strategi, med användaren i fokus, undersöker enheten nya och framväxande teknologier för användarinteraktion och visualisering. Genom att samverka med partners från många områden överbryggar enheten klyftan mellan akademi, industri, offentlig sektor och konst- och kulturscenen. Enheten tillhör divisionen Digitala system vid RISE (Research Institutes of Sweden).Läs mer

NORRKÖPING SCIENCE PARK

Norrköping Science Park (NOSP) är en innovationsmiljö som ligger i anslutning till Campus Norrköping, Linköpings universitet. Hos dem skapas möjligheter för individer och företag att starta, utvecklas och växa, vilket bidrar till såväl affärsmässig framgång som regional attraktivitet och tillväxt. NOSP bedriver verksamhet inom flera områden kopplat till forskning, nyföretagande och företagsutveckling. Deras fokusområden ligger främst inom de kunskapsintensiv näringarna med koppling mot visualisering, tryckt och organisk elektronik och effektiv logistik. De arbetar för att skapa hållbara och attraktiva arbetstillfällen i Norrköping och inom de framtida branschområdena. Vad kan Norrköping Science Park hjälpa dig med? Norrköping Science Parks erbjudande i korthet är: 

  • Nätverk, kontakter och matchning
  • Stöd för innovationsutveckling
  • Inspiration och kunskap
  • Kreativa miljöer
  • Länk till finansiering