Utveckling & Produktion

Inom Visualiseringscenter C bedrivs omfattande och varierande utveckling av visualiserings- och interaktionstekniker, system och verktyg för visualisering men även utveckling och produktion av media och installationer för publika miljöer samt utveckling av affärsverksamhet.

Utveckling av teknik och mjukvara

Både C-research och RISE C-Studio utvecklar mjukvara och teknik för olika ändamål inom visualisering och interaktion.

RISE C-Studio​ kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ, i samarbete med partners från akademi och näringsliv.

Inom C-research, den universitetsanknutna delen av Visualiseringscenter C, utvecklas en rad programvaruverktyg och system för visualisering och interaktion. Denna utveckling sker både i vertikala applikationsspecifika forskningsområden men även som horisontella mer generella verktyg för bredare användning.

OpenSpace är en mjukvaruplattform för visualisering av astronomiska och rymdrelaterad visualisering där C-research bedriver utveckling. Fokus där ligger inte enbart i att visualisera vad vetenskapen kommit fram till utan också hur det sker. Projektet är ett samarbete med NASA och har stor finansiell uppbackning. Under de senaste åren har flertalet av NASAs rymdsonder visualiserats med hjälp av OpenSpace och ytterligare fler är under utveckling.

Inviwo är en programvara för bredare forskningsorienterad vetenskaplig visualisering och ett av huvudområdena är volymsrendering, dvs att kunna visualisera data from datortomograf eller magnetresonanskamera.

Urban Explorer är ett annat exempel på innovativ interaktionsutveckling från RISE C-Studio för att visualisera stadsmiljöer. Touch-bordet med denna programvara har funnits i vår utställning under flera år och används även av Norrköpings kommun för att visualisera planerade byggnationsprojekt.

NTA digital är ett digitalt läromedel, finansierat av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), där C-research är med och utvecklar koncept och direkt leder utvecklingen av Tema människokroppen. Gruppen för Visuellt lärande och kommunikation på MIT är partner i detta projekt.

Utveckling av media och produktioner

Norrköping Visualisering AB utvecklar domproduktioner, pedagogiska program samt installationer för publika miljöer. I samarbete med den lokala grundskolan stöttar de utbildning inom exempelvis klimatförändring och teknik.

Cnema är Norrköpings kommuns filmverksamhet och bedriver utveckling främst inom film- och mediepedagogik. Pedagogiska koncept arbetas fram som direkt används i mötet med skolklasser och lärare. I eftergymnasial filmutbildning och växthusverksamhet för unga filmare utvecklas framtidens filmarbetare. Genom Norrköpings filmfond ges stöd till att utveckla nya projekt inom filmproduktion.

NVAB har tillsammans med utvecklare vid C-research skapat flera domfilmer (360-filmer). Några exempel är Allt vi är, som gjordes i samarbete med Carter Emmart från Haydenplanetariet i New York och Rymdresan 3D som berättar om Christer Fuglesang, Sveriges enda astronaut, och hans resa till ISS.

Även installationer för science centers har tagits fram, ett exempel är för MegaMind på Tekniska muséet i Stockholm där tre installationer togs fram i samarbete med RISE C-Studio​ och C-research.

Affärsutveckling och näringsliv

Norrköping Science Park arbetar med den lokala industrin för att utveckla affärsmöjligheter och att stötta nytt företagande. Visual Sweden är en aktuell plattform där man fokuserar på visualisering och bildanalys.

Visual Sweden, med start 2016, är ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsprogram finansierat av Vinnovas VinnVäxt-program. Visual Sweden är ett initiativ inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys.

Lunchklubben är en mötesplats för näringsliv, universitet och samhälle där deltagare träffas över lunch och sedan deltar i en 30 minuters presentation i domen. Innehållet varierar och teman skiftar mellan åren. Vanligtvis hålls detta sista måndagen varje månad.


OM VISUALISERINGSCENTER C

Visualiseringscenter C är ett konsortium som består av Norrköping Visualisering AB, Norrköping Science Park, Cnema, C-research Linköpings Universitet och RISE C-Studio​. Centret är en mötesplats kring visualisering för forskning, näringsliv, allmänhet och skola. Utgångspunkten ligger i den visualiseringsforskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

DIGITALT SCIENCE CENTER
Science centret gästas årligen av omkring 100 000 besökare. Vi vill bjuda alla besökare på en upplevelse som innehåller ny kunskap! Centret inrymmer utställningar, en Dom (kupolformad biograf för filmer och visningar i 360 °), konferenslokaler, Virtual Reality-arena, restaurang och butik. Det primära målet är att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen och teknik hos barn och ungdomar. Varje år tar centret emot ca 10 000 skolelever. Science centret drivs av det kommunalägda bolaget Norrköping Visualisering AB. Läs mer 

CNEMA
CNEMA är Norrköpings kommuns filmverksamhet och hör till Kultur- och fritidsnämnden i Norrköping. Med Norrköpings filmfond, tre biosalonger och integrerat film- och medielabb är Cnema en Sverigeunik verksamhet. Till biografen är alla välkomna att ta del av ett stort utbud av film, liveopera, barnbio och festivaler i moderna biosalonger mitt i Norrköpings vackra industrilandskap. Sedan 2011 har Cnema haft en kvarts miljon besökare. Läs mer

C-RESEARCH LINKÖPINGS UNIVERSITET
C-research är den universitetsanknutna delen av Norrköpings Visualiseringscenter C. Forskningen som bedrivs handlar till stor del om avancerad datorgrafik och metoder för att visualisera stora och komplexa informationsmängder. C-research utgörs till stor del av forskare från avdelningen Medie- och Informationsteknik (MIT) på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet. Läs mer

RISE C-STUDIO
RISE C-studio arbetar med projektbaserad tillämpad forskning, utveckling och experimentell produktion inom området visualisering och interaktionsdesign. Genom en praktisk och prototypcentrerad strategi, med användaren i fokus, undersöker enheten nya och framväxande teknologier för användarinteraktion och visualisering. Genom att samverka med partners från många områden överbryggar enheten klyftan mellan akademi, industri, offentlig sektor och konst- och kulturscenen. Enheten tillhör divisionen Digitala system vid RISE (Research Institutes of Sweden).Läs mer

NORRKÖPING SCIENCE PARK

Norrköping Science Park bedriver verksamhet inom flera områden kopplat till forskning, nyföretagande och företagsutveckling. I Norrköping Science Park sitter ca 150 företag. Det är idag en blandning av företag, allt ifrån startups till stora bolag inom olika branscher. Norrköping Science Park har ett stort kontaktnätverk inom näringslivet, LiU, de offentliga aktörerna samt andra Science Parks i Sverige och Europa. Norrköping Science Parks fokusområde är främst visualisering och bildbehandling, där vi är en del av Visual Sweden.  Läs mer